Licence a autorská práva

Softwarová licence

Před použitím tohoto softwaru si pečlivě přečtěte následující řádky. Pokud s čímkoli v následujícím textu nesouhlasíte, nemáte povolení tento program používat. BUDE NUTNÉ ho okamžitě odinstalovat.

Sharewarová verze

Program smíte zkoušet po dobu jednoho měsíce. Sharewarovou verzi (a POUZE sharewarovou verzi) smíte kopírovat a dát ji jakékoli jiné osobě, pokud program jakýmkoli způsobem neupravíte. Úpravou je myšlena změna, přidání nebo odstranění jakéhokoli souboru z tohoto balíčku bez písemného povolení autora. Program NESMÍTE přidat ke komerčnímu programu nebo knize. Prodejci sharewaru mohou sharewarovou verzi prodávat za malý poplatek (asi 10,- CHF/US$). Kupujícímu musí být zcela jasné, že nezískává plnou verzi! Plně podporujeme umístění tohoto programu na co nejvíce systémů BBS. Distribuce na disku CD-ROM je povolena, pokud nebudou originální soubory jakýmkoli způsobem upraveny. Pokud chcete program distribuovat s jiným instalačním programem, upravenými soubory atd., kontaktujte mě. Programy označené jako Beta nebo Release candidate nesmí být za žádných okolností distribuovány.

Použití tohoto softwaru po zkušebním období jednoho měsíce je porušením mezinárodního zákona o autorských právech! Je to zároveň nespravedlivé vůči autorovi, který vyvíjením tohoto programu strávil stovky hodin.

Registrace

Program není zdarma (freeware) ani public domain (veřejné vlastnictví). Používání po 30denní zkušební době vyžaduje registraci. Registrační poplatek pro osobní licenci je pouze 40,- CHF včetně manipulace a dopravy (38,- US$ osobním šekem nebo v hotovosti včetně manipulačních poplatků), nebo 30,- CHF pro studentskou licenci (s fotokopií studentského průkazu). Studentskou licenci lze registrovat pouze na úplné jméno studenta. Podrobnosti o registraci a podpoře naleznete v tématu Jak se zaregistrovat.

Registrovaná verze (osobní licence)

Registrovanou verzi můžete nainstalovat v tolika počítačích, kolik bude třeba, pokud bude používána jen jednou osobou současně (tj. jedna instalace bude provedena doma a druhá v kanceláři, přičemž program bude používat stejná osoba). Proto je ke spojení dvou počítačů přes (paralelní) port nutná pouze jedna licence. Používání více lidmi zároveň (ve více počítačích) vyžaduje dodatečné licence.

Dodatečné licence (víceuživatelské licence)

Dodatečné licence umožňují institucím, společnostem a školám nainstalovat program ve více počítačích nebo na serveru. Je třeba zaručit, aby program nebyl spuštěn ve více počítačích zároveň, než bylo zakoupeno licencí. Všechny licence budou vydány na stejné jméno (společnosti), které bude zobrazeno v záhlaví programu. Dodatečné licence pro druhou až desátou licenci stojí 20,- CHF atd. (podrobnosti naleznete v tématu Dodatečné licence). Pro množství větší než 1 000 kontaktujte autora. Každá dodatečná licence opravňuje jednotlivého uživatele používat program doma.

Odpovědnost

Náš software se snažíme udržovat pokud možno bezchybný. Obecným pravidlem však je (Murphyho zákon), že žádný software není nikdy bez chyb a počet chyb v programu se zvyšuje s jeho složitostí. Proto nemůžeme zaručit, že tento software bude funkční v každém systému, v libovolných počítačích kompatibilních se systémem Windows, v souvislosti s jinou aplikací, aniž by docházelo k chybám. Jakákoli odpovědnost za škodu jakéhokoli druhu je tímto způsobem vyloučena. V každém případě je odpovědnost omezena na registrační poplatek.

Tento program zkoušejte na nekritických datech. Nemůžeme zaručit bezpečnost vašich dat. Zvlášť nové operační systémy, které byly vydány až po určité verzi programu Total Commander, mohou způsobovat potíže, takže často provádějte upgrade. Pokud před registrací odhalíte chyby, registrací je přijmete. Jakýkoli popis chyb vítáme, ale nemůžeme zaručit jejich odstranění (přesto uděláme, co bude v našich silách).

Vývoj programu Total Commander

Program Total Commander byl napsán v programovacím jazyce Borland Delphi 1.0 (16bitová verze), Borland Delphi 2.0 (32bitová verze) (© 1993-96 Borland International) a Lazarus/Free Pascal (64bitová verze). Algoritmy metody přetažení pomocí myši (Drag&Drop), především nedokumentované části, byly nalezeny ve vynikající knize Undocumented Windows (Andrew Schulman, Addison Wesley 1991). Zpracování rozhraní DPMI pro nastavení názvu disku bylo převzato z knihy Turbo Pascal für Windows - Object Windows (A. Ertl/R. Machholz, Sybex 1992). Algoritmy byly pouze převzaty a přepsány do jazyka Pascal. Nápad pro rozvržení na obrazovce byl převzat z DCC, klonu programu Norton Commander (© Symantec). Veškeré kódy z německého vydání programu WinDOS byly odstraněny a přepsány z důvodu ochrany autorského práva. Kód pro archivátory ARJ a LHA jsme já a Mart Heubels (WinCAT PRO) přeložili z veřejných zdrojů v jazyce C do jazyka Pascal. Bezplatná dekomprimační knihovna DLL je k dispozici na požádání. Interní archivátor ZIP je založen na knihovně Zlib, jejímž autorem je Jean-loup Gailly. Zdroje v jazyce C jsou k dispozici na Internetu, na stejném serveru jako archivátor ZIP-NT. Implementaci šifrování MD5 poskytl Greg Carter (CRYPTOCard Corporation). Kód šifrování AES použitý v archivátoru ZIP naprogramoval dr. Brian Gladman. Sadu SDK pro kompresi LZMA (metoda 14 formátu ZIP) napsal a jako public domain uvedl Igor Pavlov. Autorská práva k funkcím algoritmu AES256 má Wolfgang Ehrhardt (© 2002-2007). Optimalizované části MD5, SHA1 a SHA256 byly převzaty z knihovny DCPcrypt (Cryptographic Component Library v2, Copyright © 1999-2003 David Barton).

Veškeré zmíněné ochranné známky a autorská práva patří příslušným majitelům.

Christian Ghisler, Ghisler Software GmbH, PO Box, CH-3065 Bolligen, Switzerland, 2012

Trvalé bydliště: Bern, Švýcarsko.

ID: Licence