Kopírovat (F5)

Tímto příkazem zkopírujete soubory i celé složky ze zdrojové složky do jiné.

Vyberte soubory, které chcete kopírovat, a stiskněte klávesu F5.

Pro zkopírování souboru do stejné složky (pod jiným názvem) stiskněte kombinaci kláves Shift+F5. Více souborů tímto způsobem překopírujete tak, že vyberete možnost Přejmenovat každý soubor zvlášť a při dotazu zadáte nový název pro každý soubor zvlášť.

Pomocí kombinace kláves Ctrl+Shift+F5 můžete vytvářet i zástupce (soubory LNK).

Okno kopírování

Bude otevřeno dialogové okno, kde můžete zadat cílovou cestu a masku souborů. Standardně je nastavena cesta cílového panelu společně s maskou *.* (všechny názvy se všemi příponami). Jako cílový název můžete použít jakýkoli typ platného názvu souboru včetně zástupných znaků. Pokud neuvedete žádnou cílovou cestu, budou soubory zkopírovány do zdrojové složky. Pokud stisknete klávesu F5 podruhé, bude vybrán pouze název souboru bez cesty (a bez přípony). Pokud stisknete klávesu F5 potřetí, bude vybrán název souboru (včetně přípony) bez cesty. Ve spodním poli můžete určit typy souborů, které mají být zkopírovány.
Příklad: Můžete kopírovat pouze soubory s příponou *.TXT (platí to také pro soubory v podsložkách).

Kliknutím na tlačítko Strom můžete vybrat cílovou složku ze stromu složek. Pokud chcete zvolit složku na jiném disku, můžete ho určit (včetně dvojtečky :) v dialogovém okně před stisknutím tlačítka Strom.

Tlačítkem F2 Do fronty zařadíte vybrané soubory na konec fronty posledního správce přenosů na pozadí. Je to užitečné pro kopírování mnoha velkých souborů jednoho po druhém, které je účinnější než při kopírování několika souborů souběžně v pozadí.

Můžete také připojit soubor k jinému. Přesvědčte se, zda není zakázáno potvrzování přepisování. Potom stačí soubor, který chcete připojit, zkopírovat ke zvolenému souboru. Program Total Commander zobrazí okno potvrzení přepsání, ve kterém můžete kliknout na tlačítko Připojit.

Zaškrtávací políčko Zkopírovat práva NTFS umožňuje kopírovat konkrétní oprávnění systému souborů NTFS, např. práva ke čtení a zápisu a také vlastníka souboru. Lze také kopírovat informace o auditu, pokud je k nim přístup.

Tlačítko Možnosti umožňuje nastavit možnosti pro bezobslužné kopírování. Program Total Commander standardně před přepsáním souborů zobrazuje dotaz. Toto tlačítko umožňuje nastavit jako výchozí možnost Přepsat všechny soubory, Přeskočit vše (nepřepisovat žádný soubor) nebo Přepsat pouze starší soubory. Při přepisování nebo přesouvání souborů také umožňuje ignorovat atributy jen pro čtení, skrytý a systémový. Rozšířené možnosti lze připnout, aby zůstaly otevřené.

Nově: Pokud vyberete nějaké složky nebo odkazy v cílovém panelu, budete mít možnost kopírovat do VŠECH těchto míst. Bude tak provedeno prostřednictvím správce přenosů na pozadí. Pokud v cílovém panelu vyberete pouze soubory, např. ve funkci Hledání souborů kliknutím na tlačítko "Zobrazit výsledek v panelu", bude program Total Commander kopírovat do složek, v nichž jsou vybrané soubory umístěny.

V poli Pouze soubory tohoto typu můžete určit, jaké soubory chcete kopírovat (i v podsložkách).

Příklady:
*.txt *.doc Budou kopírovány pouze textové soubory a soubory DOC.
*.* | *.bak *.old Budou kopírovány všechny soubory s výjimkou souborů BAK a OLD.
*.* | složka1\ složka2\ Nebudou kopírovány soubory z podsložek složka1 a složka2.

Komprimace a extrakce

Pokud je ve zdrojové složce zobrazen obsah archivu, zobrazí se dialogové okno Extrahovat soubory. Soubory můžete extrahovat přímo z archivu na server FTP. Soubory budou nejprve extrahovány do dočasné složky a potom odeslány na vzdálený server. Opačný směr (ze serveru FTP do archivu) není podporován. Je zde totiž nebezpečí, že se po dlouhém stahování komprimace nezdaří a stažené soubory budou ztraceny.

Na druhou stranu, pokud je v cílové složce zobrazen obsah archivu (a ve zdrojové složce je zobrazena běžná složka), objeví se dialogové okno Zkomprimovat soubory.

Pokud chcete vytvořit nový archiv a vybrané soubory do něj zkomprimovat, stačí stisknout kombinaci kláves Alt+F5. Tím bude otevřeno dialogové okno pro komprimaci souborů. Pomocí kombinace kláves Alt+Shift+F5 budou soubory po komprimaci odstraněny (dojde k přesunutí do archivu).
Nově: Soubory můžete zkomprimovat přímo z jednoho archivu do druhého.

Pokud chcete extrahovat archiv pod kurzorem (nebo vybrané archivy), stiskněte kombinaci kláves Alt+F9. Po zadání cílové složky (a podle potřeby i masky souborů) budou všechny soubory z archivu extrahovány.

Dialogové okno průběhu kopírování

Operace komprimování nebo extrahování (ZIP, TAR, RAR, externí archivátory a některé doplňky) a kopírování lze stisknutím tlačítka 'Na pozadí' během operace kopírování přesunout na pozadí. Během operace 'Na pozadí' je tak možné provádět v programu Total Commander jiné činnosti. Po dokončení operace na pozadí bude nutné stisknout klávesu F2 nebo kombinaci kláves Ctrl+R, aby došlo k aktualizaci obsahu složky. V opačném případě nemusí být změněné soubory zobrazeny.

Dialogové okno přepsaní souborů

Toto dialogové okno bude zobrazeno, pokud už soubor v cílové složce existuje. Můžete si vybrat, zda chcete soubor přepsat nebo přeskočit, přepsat pouze starší soubory, nebo přepsat či přeskočit všechny již existující soubory.

Tlačítko Více možností >> otevře roletovou nabídku, která nabízí více příkazů: porovnání (podle obsahu), přejmenování cíle a možnosti automatického přejmenování – v případě shody názvů bude automaticky přejmenován buď název kopírovaného souboru nebo název cílového souboru, aby byl zachován jak původní, tak nový soubor. Dále můžete přepsat všechny soubory, které jsou starší nebo stejného stáří, případně zkopírovat všechny menší nebo všechny větší soubory.

U běžné funkce kopírování a přesouvání může dialogové okno přepsání volitelně zobrazit miniatury pro zdrojové a cílové soubory a vlastní pole z obsahových doplňků. Je to užitečné především při kopírování obrázků. Miniatury a ikony podporují běžnou místní nabídku, kterou zobrazíte kliknutím pravého tlačítka myši.

Dialogové okno přepsání podporuje několik klávesových zkratek:

Kombinace kláves Akce
Alt+podtržené písmeno Výběr tlačítka.
F3 Zobrazení horního (cílového) souboru.
Shift+F3 Zobrazení dolního (zdrojového) souboru.
Alt+F3 nebo Alt+Shift+F3 Zobrazení souboru bez doplňků.
Ctrl+F3 Porovnání obou souborů podle obsahu.
Ctrl+Shift+F3 Použití interního nástroje porovnání, pokud byl v souboru wincmd.ini nastaven externí nástroj.

V systému Windows 2000 a novějších verzích bude zobrazen dotaz, zda chcete soubor zkopírovat jako správce. Tím bude spuštěn malý program, tcmadmin.exe, který pak požadovanou operaci vykoná s právy jiného uživatele (nebo rozšířenými právy v systému Windows Vista, pokud už jste přihlášeni jako správce). Program bude automaticky ukončen po nastaveném časovém limitu, který je uveden u položky AdminTimeout v souboru wincmd.ini. Během této doby nebude znovu zobrazována výzva k zadání hesla správce. Program tcmadmin nebude ukončen, pokud je aktivní, když například kopírujete soubory jako správce v podprocesu na pozadí.

ID: Copy | proc_copy