Konfigurovat rozšíření místní nabídky prostředí

V tomto dialogovém okně můžete určit, která 64bitová rozšíření místní nabídky mají být zobrazována. Čím méně rozšíření bude nutné zobrazit, tím rychleji bude 64bitová nabídka otevřena. Pokud kvůli chybě v jednom z rozšíření nemůžete 64bitovou nabídku ani otevřít, podržte při jejím otvírání stisknutou klávesu Shift. Tímto způsobem bude zobrazena pouze položka pro konfiguraci, pomocí níž můžete problematická rozšíření prostředí zakázat.

Dostupná rozšíření místní nabídky prostředí:
Seznam dostupných rozšíření místní nabídky, která nebyla vyloučena.
Vyloučit
Přesune vybraná rozšíření místní nabídky z horního seznamu do spodního. Tím budou z místní nabídky vyloučena.
Zahrnout
Přesune vybraná rozšíření místní nabídky ze spodního seznamu do horního. Tím budou do místní nabídky znovu zařazena.
Vyloučená rozšíření z místní nabídky:
Rozšíření místní nabídky uvedená v tomto seznamu nebudou v nabídce X64 zobrazena.
OK
Uloží nastavení.
Storno
Zruší změny.
Nápověda
Otevře okno nápovědy s touto stránkou.

ID: Configure context menu shell extensions