Komprimovat

Umožňuje zkomprimovat vybrané soubory jedním z archivátorů pkZIP, ARJ, LHA, RAR, UC2 nebo ACE. Vyberte soubory a složky, které chcete zkomprimovat, a v nabídce Soubor klikněte na příkaz Komprimovat.

Zobrazené dialogové okno umožní zvolit parametry komprimace.

Důležité: V dialogovém okně musí být mezi názvem archivátoru (např. zip, arj, lha, rar, uc2 nebo ace) a názvem souboru uvedena dvojtečka, jinak budou soubory zkopírovány.

Pamatujte, že většina archivátorů má velikost jednoho archivu omezenou na 2 GB. Interní archivátor ZIP podporuje větší archivy (kompatibilní s programy Winzip a PKZIP), ale nemohou být extrahovány všemi dekomprimátory ZIP.

Rada: Extrakci zkomprimovaných souborů provedete dvojitým kliknutím na archiv. Archiv bude otevřen a zobrazí se jeho obsah. Poté můžete soubory zkopírovat do požadované složky.

Soubory CAB nelze vytvářet!

Poznámka překladatele: Archivy CAB je momentálně možné vytvářet pomocí nainstalovaného doplňku programu Total Commander.

Komprimaci nebo extrakci (archivátor ZIP a externí archivátory) a kopírování lze stisknutím tlačítka 'Na pozadí' v okně průběhu přesunout na pozadí. Během těchto operací tak můžete pokračovat v práci s programem Total Commander. Po dokončení operace na pozadí bude možná nutné stisknout klávesu F2 nebo kombinaci kláves Ctrl+R, aby došlo k opětovnému načtení složky. V opačném případě nemusí být zobrazeny změněné soubory.

ID: Pack files | options_pack