Klávesové zkratky v příkazovém řádku

Pokud je program Total Commander aktivní, jsou téměř všechny vstupy z klávesnice přesměrovány do příkazového řádku.

Seznam některých klávesových zkratek:

Kombinace kláves Akce
Enter Příkazový řádek bude proveden, pokud obsahuje alespoň jeden znak (v opačném případě bude spuštěn program pod kurzorem ve zdrojovém panelu). Pokud se bude jednat o příkaz cd, md nebo rd, bude vykonán vnitřně. Pokud půjde o vnitřní příkaz systému DOS, bude spuštěn systém DOS s tímto příkazem. Jinak bude spuštěn program uvedeného názvu.
Shift+Enter Podobně jako klávesa Enter, ale vlastnímu příkazu bude předcházet příkaz command /c. Při ukončení volaného programu systému DOS nebude jeho okno automaticky uzavřeno. Je to funkční pouze v tom případě, pokud se ve složce programu Total Commander nachází soubor NOCLOSE.EXE.
Ctrl+Enter Na konec příkazového řádku bude přidán soubor pod kurzorem ve zdrojové složce.
Ctrl+Shift+Enter Na konec příkazového řádku bude přidán soubor pod kurzorem včetně cesty.
Ctrl+Šipka dolů
nebo Alt+F8
Bude otevřen seznam nejnovějších příkazových řádků (seznam historie). Položku vyberete podržením klávesy Ctrl a stisknutím klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Stisknutím klávesy Šipka vlevo nebo Šipka vpravo můžete příkazový řádek upravit. Tím bude seznam automaticky uzavřen.
Tabulátor Umístí kurzor zpět do zdrojové složky.
Klávesy se šipkami Pokud je kurzor umístěn ve zdrojové složce, pomocí klávesy Šipka vlevo nebo Šipka vpravo budete přesouvat kurzor v příkazovém řádku. Pokud bylo vybráno zobrazení Seznam, budou tyto klávesy pohybovat kurzorem ve zdrojové složce. Pokud budete chtít přemístit kurzor do příkazového řádku, podržte klávesu Shift.
Pokud je kurzor umístěn v příkazovém řádku, pomocí klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů budete pohybovat kurzorem ve zdrojovém panelu.
Esc Vymaže obsah příkazového řádku a umístí kurzor zpět do panelu souborů.
Ctrl+A Vybere celý příkazový řádek.
Ctrl+Y Vymaže obsah příkazového řádku, ale kurzor v něm zůstane.
Ctrl+C Zkopíruje vybraný text do schránky.
Ctrl+X Vyjme vybraný text do schránky.
Ctrl+V Vloží text ze schránky do příkazového řádku.
Ctrl+E Zkopíruje předchozí příkaz do příkazového řádku.
Ctrl+K Vymaže text do konce řádku.
Ctrl+W Vymaže slovo vlevo od kurzoru.
Ctrl+T Vymaže slovo vpravo od kurzoru.

ID: Command line: keys