Interní prohlížeč souborů – Lister (F3)

Integrovaný prohlížeč souborů Lister umožňuje prohlížet soubory téměř jakékoli velikosti (až do 2^63 bajtů) v textovém, binárním a hexadecimálním formátu, ve formátu Unicode a HTML, dále bitmapové (rastrové) obrázky (bmp, jpg, gif, png), multimediální soubory a také soubory RTF. Do paměti je uložena pouze malá část souboru (kromě bitmapových obrázků), zbytek je automaticky načten při posouvání textu.

Poznámka:

  • Obrázky WMF byly v prohlížeči Lister a miniaturách z bezpečnostních důvodů (slabé místo zabezpečení v systému Windows) zakázány. Nastavením položky WmfAllowed=3 v části [Configuration] souboru wincmd.ini je můžete opět povolit.

Pokud prohlížeč otevřete s několika soubory (nastavení této možnosti je možné tak, že kliknete na nabídku Konfigurace, dále na příkaz Možnosti a kliknete na položku Prohlížení a úpravy), můžete přepínat z jednoho souboru na další nebo předchozí pomocí klávesy N (next – další) a P (previous – předchozí soubor). Další možností přepínání mezi soubory je stisknout kombinaci kláves Alt+Šipka vlevo nebo Alt+Šipka vpravo, nebo kliknout na položky << a >> v hlavní nabídce.

Pomocí kombinace kláves Ctrl+A můžete vybrat celý text. K posouvání textu můžete použít klávesy se šipkami, klávesu Home, End, Page Up a Page Down nebo Mezerník (případně myš). Textový kurzor lze zapnout nebo vypnout pomocí klávesy F6. Stisknutím kombinace kláves Shift+klávesy se šipkami můžete pomocí textového kurzoru vybrat text a zkopírovat ho do schránky stisknutím kombinace kláves Ctrl+C. Pomocí kombinace kláves Ctrl+Šipka vlevo nebo Ctrl+Šipka vpravo přejdete na předchozí nebo další slovo. Pokud je kurzor skrytý, bude text pomocí těchto kláves posouván do stran.

Pokud je zobrazen text v kódování Unicode (UTF-16 a UTF-8) nebo prostý text v arabském či hebrejském kódování, můžete pomocí kombinace kláves Ctrl+Pravý Shift přepnout na text zarovnaný doprava. Na text zarovnaný doleva přepnete pomocí kombinace kláves Ctrl+Levý Shift.

Pokud prohlížíte multimediální soubory nebo posloucháte zvuk, prohlížeč Lister na konci souboru automaticky přepne na další soubor (funkce seznamu stop). V prohlížeči můžete otevřít libovolný počet souborů (hranicí je pouze paměť vašeho počítače). Ukončením programu Total Commander dojde k uzavření všech oken prohlížeče Lister. Obsah souboru lze znovu načíst stisknutím klávesy F2.

Popis nabídky prohlížeče Lister:

Soubor      Upravit      Možnosti      Kódování      xxx %

ID: The internal file lister (F3) | listercontents