Informace pro prodejce

Program Total Commander můžete jako prodejce objednat pro své zákazníky. Je třeba dodržet následující pokyny:

  • Uveďte jméno nebo název společnosti a adresu koncového uživatele. Tato informace bude uložena v souboru s registračním klíčem, a nebude použita jiným způsobem.
  • Uveďte, kam máme poslat program a fakturu (vám nebo koncovému uživateli).
  • Jako společnost můžete objednávat na fakturu.
  • Protože jsou naše ceny vypočteny pro koncového uživatele v malé výši, neposkytujeme prodejcům žádné slevy. Své náklady však můžete naúčtovat koncovému uživateli. Doporučená cena není z naší strany stanovena.

ID: Reseller Info