Hlavní nabídka – uspořádání souboru

Uspořádání souboru hlavní nabídky:

Soubor s hlavní nabídkou je běžný textový soubor, který určuje popisy hlavní nabídky. Pokud chcete hlavní nabídku upravovat ručně, uložte ji pod jiným názvem, jinak bude soubor přepsán případnou aktualizací programu!

 • Každá podnabídka začíná příkazem POPUP, za nímž následuje název podnabídky ve dvojitých uvozovkách ("). Samotná roletová nabídka může obsahovat další podnabídku. Znak & podtrhne následující písmeno v názvu nabídky – otevření nabídky pak provedete pomocí klávesové zkratky Alt+písmeno.
  Příklad pro roletovou nabídku:

POPUP "&Soubor"

 • Položka nabídky je definována takto:
  Po příkazu MENUITEM následuje text položky ve dvojitých uvozovkách, pak čárka a nakonec identifikátor pro příkaz nabídky. Seznam se všemi identifikátory naleznete v instalační složce programu v souboru totalcmd.inc.
  Poznámka: K dispozici je i český překlad tohoto souboru s názvem totalcmd-cz.inc.
  Program Total Commander používá tento soubor pro převod identifikátorů na čísla. Pokud chcete upravit hlavní nabídku, otevřete tento soubor v programu Poznámkový blok a vytiskněte ho. V textu položky nabídky budou znaky \t převedeny na tabulátory.
  Příklad pro položku nabídky:

 MENUITEM "&Komprimovat…\tAlt+F5", cm_PackFiles

 • Pomocí příkazu MENUITEM SEPARATOR můžete přidat oddělovač – horizontální čáru. Každá nabídka POPUP končí příkazem END_POPUP.
  Příklad:

POPUP "&Soubor"
 MENUITEM "&Změna atributů…", cm_SetAttrib
 MENUITEM "&Komprimovat…\tAlt+F5", cm_PackFiles
 POPUP "T&isk"
   MENUITEM "&Seznam souborů…", cm_PrintDir
   MENUITEM "Seznam souborů a &podsložek…", cm_PrintDirSub
   MENUITEM "&Obsah souboru\tCtrl+F9", cm_PrintFile
 END_POPUP
END_POPUP

Zvláštní příkazy:

 • Příkazem STARTMENU vložíte nabídku Start na aktuální pozici v liště hlavní nabídky.
 • Příkazem HELP_BREAK vložíte do hlavní nabídky přerušení. Po tomto přerušení budou všechny nabídky zarovnány doprava.

  Poznámka:

  • Příkaz STARTMENU nemůže následovat hned po příkazu HELP_BREAK!

Identifikátory:

Všechny identifikátory začínají písmeny cm_ (zkratka pro příkaz – command). Identifikátory, které začínají řetězcem cm_src, jsou používány pro zdrojovou složku. Identifikátory, které začínají řetězcem cm_left, jsou používány pro levý panel, identifikátory s řetězcem cm_right pak pro pravý panel.

Můžete použít jen identifikátory, které jsou v textovém souboru totalcmd.inc! Čísla uvedená v souboru totalcmd.inc můžete zadat přímo. Pokud chcete používat externí nabídku, nesmí soubor totalcmd.inc při spuštění programu chybět.

ID: Main menu file layout