Hlavní nabídka

Nabídka Soubor Nabídka Vybrat Nabídka Příkazy Nabídka Síť Nabídka Zobrazit Nabídka Konfigurace Nabídka Start O programu Hlavní nabídka Nabídka Nápověda
     Soubor | Vybrat | Příkazy | Síť | Zobrazit | Konfigurace | Start | Nápověda

 

Hlavní nabídku je možné změnit. Stačí z nabídky Start vybrat položku Změna hlavní nabídky.

Popis jednotlivých nabídek (zleva doprava):

  • Soubor – Zde najdete několik dalších příkazů pro práci se soubory.
  • Vybrat – Tato nabídka umožňuje výběr (označování) souborů.
  • Příkazy – V této nabídce můžete spouštět další akce, které nelze provést funkčními klávesami, např. spuštění systému DOS nebo hledání souborů.
  • Síť – Obsahuje příkazy pro místní síť a Internet (protokol FTP).
  • Zobrazit – Pomocí této nabídky (nebo nabídky v původním stylu Levý panel – Pravý panel) můžete nastavit některé možnosti pro aktuální panel souborů, např. pořadí řazení nebo typ zobrazených souborů.
  • Konfigurace – Umožňuje nastavit program Total Commander podle vašich potřeb.
  • Start – Do této nabídky můžete umístit libovolné příkazy. Soubor pod kurzorem je možné předat jako vlastní parametr.
  • Nápověda – Umožňuje otevřít online nápovědu a dialogové okno O programu Total Commander.

ID: Menu