Nabídka: Síť

Nabídka Soubor Nabídka Vybrat Nabídka Příkazy Nabídka Síť Nabídka Zobrazit Nabídka Konfigurace Nabídka Start O programu Popis hlavní nabídky Nabídka Nápověda

Navigační proužek

Připojit síťovou jednotku…

Odpojit síťovou jednotku…

Sdílet složku…

Ukončit sdílení složky…

Zobrazit administrátorská sdílení

Protokol FTP – níže uvedené příkazy…

Protokol FTP – připojit k serveru…

Protokol FTP – nové připojení…

Protokol FTP – odpojit ze serveru

Protokol FTP – zobrazit skryté soubory

Protokol FTP – stáhnout dle seznamu…

Spojení s jiným počítačem přes port LPT/USB…

ID: Menu Net