Protokol FTP

Program Total Commander obsahuje vestavěného klienta FTP. Pomocí tohoto klienta se můžete připojit až k deseti serverům FTP prostřednictvím sítě Internet nebo firemního intranetu. Klient FTP umožňuje nejen odesílání a stahování souborů, ale podporuje také přímý přenos souborů z jednoho vzdáleného serveru na jiný. Obsluha klienta FTP je úplně stejná jako funkce se soubory v programu Total Commander, tj. pomocí funkcí kopírovat (F5), přejmenovat (Shift+F6), odstranit (F8), vytvořit složku (F7) nebo kopírovat do stejné složky (Shift+F5). Stisknutím kláves F5F2 zkopírujete soubor na pozadí (bez ovlivnění možnosti 'Na pozadí'). V tomto případě budou soubory přidány do naposledy otevřeného správce přenosu na pozadí.

Rada:

  • Program Total Commander podporuje pouze nejdůležitější typy serverů jako Unix, Windows NT, VMS a PC/TCP a částečně OS9 a AS-400. Pokud po připojení nebude zobrazen žádný výpis složek, není tento typ serveru pravděpodobně podporován. V tomto případě použijte externího klienta FTP, například WS_FTP nebo CuteFTP. Můžete také zkusit nastavit vlastní typ serveru tak, že v nabídce Síť kliknete na položku Protokol FTP – připojit k serveru a pomocí tlačítka Nové připojení otevřete okno, v němž u položky 'Typ serveru' vyberete možnost 'Definovat nový server'.

Nově: Jsou podporovány také internetové adresy IPv6, například ve tvaru [1234:56:789A:BC::DE]:21 (s číslem portu 21) a prostřednictvím překladu IP adres. Tuto podporu je nutné povolit v souboru wcx_ftp.ini (položka PreferIPv6=).

Protokol FTP – připojit k serveru
Otevře dialogové okno se seznamem všech uložených připojení. Připojení můžete otevřít dvojitým kliknutím na konkrétní položku. Klávesová zkratka: Ctrl+F
Protokol FTP – nové připojení
V tomto dialogovém okně můžete zadat buď název serveru, např. ftp.microsoft.com, nebo adresu URL, například ftp://ftp.microsoft.com/windows/.
Klávesová zkratka: Ctrl+N
Při ukončení připojení budete mít možnost uložit aktuální připojení, aby bylo prostřednictvím položky Protokol FTP – připojit k serveru k dispozici, když se k tomuto serveru budete chtít připojit příště.
Pokud zadáte webovou adresu, např. http://www.server.com/soubor.htm, program Total Commander se soubor pokusí stáhnout pomocí protokolu HTTP, který je používán pro Internet.
Nově: Pokud chcete použít protokol FTP se zabezpečením SSL/TLS, zadejte adresu URL tímto způsobem: ftps://ftp.názevserveru.com

Poznámky:

  • Je nutná instalace knihoven OPENSSL z adresy www.openssl.org. Certifikáty pro dodavatele certifikátů jako Verisign nebo přímo pro servery lze uložit do souboru wincmd.pem do stejné složky, v níž se nachází soubor wincmd.ini.
Protokol FTP – odpojit ze serveru
Ukončí aktuální připojení. Klávesová zkratka: Ctrl+Shift+F
Protokol FTP – zobrazit skryté soubory
Program Total Commander získává seznam souborů pomocí příkazu LIST -la. V systémech Unix tak budou zobrazeny skryté soubory, které začínají tečkou.
Protokol FTP – stáhnout dle seznamu
Pomocí této položky budou všechny soubory, které jsou uvedeny v uživatelském seznamu, staženy do dané složky. Seznam musí obsahovat adresy URL k souborům nebo podsložkám (např. ftp://ftp.server.com/podsložka/soubor.zip). Může také obsahovat relativní nebo absolutní cílový název oddělený šipkou (ftp://ftp.server.com/podsložka/soubor.zip -> c:\místní\soubor.zip). Soubor lze do seznamu přidat pravým kliknutím během připojení FTP a výběrem položky Přidat do seznamu ke stažení. Tato funkce také umožňuje stahování z webových serverů (http://www.server.com). Soubor je nutné uložit buď v kódování ANSI (prostý text), nebo v kódování UTF-8 (se značkou BOM (byte order marker) na začátku).

Dotazy

Jak lze pokračovat v přerušeném stahování?
Aby bylo možné pokračovat ve stahování částečně staženého souboru, je nutné soubor vybrat na serveru a stisknout klávesu F5 (částečně stažený soubor musí být zobrazen ve druhém panelu). Po běžném dialogovém okně pro stahování bude zobrazeno dialogové okno, které vám nabídne možnost navázání stahování (nebo přepsání částečného souboru). Program Total Commander nejprve stáhne několik posledních bajtů částečného souboru, aby ověřil, že mezitím nedošlo ke změně daného souboru, a pak stáhne zbytek souboru. Tuto funkci bohužel nepodporují všechny servery FTP.
Jak lze pokračovat v přerušeném odesílání?
Tato funkce je podporována pouze pro 'binární' režim přenosu (nebo automatický režim při odesílání binárního souboru). Vyberte soubor na pevném disku a stiskněte klávesu F5 (částečně odeslaný soubor musí být zobrazen ve druhém panelu). Stejně jako u navazování stahování není tato funkce podporována všemi servery.

Upozornění:

  • Není zaručeno, že odesílaný soubor bude v pořádku, proto ho na serveru po odeslání znovu zkontrolujte. U některých verzí serveru WarFTPd sice navázání funguje, ale odeslaný soubor bude nepoužitelný!
Jak lze zkopírovat soubory z jednoho serveru FTP na jiný?
Stačí se připojit k oběma serverům, aby byly v obou panelech zobrazeny seznamy jejich souborů. Pak vyberte soubory, které chcete zkopírovat, a stiskněte klávesu F5. Pamatujte, že vzdálené kopírování NENÍ podporováno všemi servery a také se kvůli bráně firewall nemusí podařit. Levému serveru budou odeslány příkazy PORT, pravému příkazy PASV. Proto pokud je jeden server v soukromé síti nebo za bránou firewall a druhý je veřejný, otevřete soukromý server v LEVÉM panelu.
Jak lze přímo odeslat příkazy na server FTP?
Příkaz stačí zadat v příkazovém řádku programu Total Commander a stisknout klávesu Enter. Přesvědčte se, zda aktivní panel souborů zobrazuje aktuální připojení FTP. Následující příkazy budou programem Total Commander zachyceny a přímo provedeny: GET, PUT, RETR, STOR. Seznam podporovaných příkazů zobrazíte pomocí příkazu HELP.
Jak lze aktualizovat výpis složky?
Protože program Total Commander uchovává všechny výpisy složek, které byly staženy v jedné relaci, v mezipaměti, je načtení složky nutné opakovat stisknutím klávesy F2 nebo kombinace kláves Ctrl+R, aby byl zobrazen skutečný obsah serveru. Může to být nezbytné v případě, kdy během vašeho přihlášení došlo k odeslání souboru na server jiným uživatelem nebo podprocesem na pozadí.
Jak lze přenášet soubory a dál pokračovat v práci s programem Total Commander?
V odpovídajícím dialogovém okně 'stahování' nebo 'odesílání' můžete zaškrtnout možnost Na pozadí. Potom bude pro každý přenos souboru otevřeno nové okno.

Důležité:

  • Pro každý přenos na pozadí musí být otevřeno nové připojení k serveru FTP. V některých případech se toto připojení nemusí otevřít, např. pokud je dosaženo maximálního počtu uživatelů. V tomto případě můžete soubor stáhnout v popředí a spustit druhou kopii programu Total Commander.
Jak lze nastavit režim přenosu pro přenášené soubory?
Režim přenosu můžete určit v liště protokolu FTP, která se zobrazí po připojení. Režim lze nastavit na binární, textový nebo automatický. Klávesová zkratka je Ctrl+Shift+M. U automatického režimu je vlastní režim přenosu určen podle přidružení souboru.

Upozornění:

  • Při připojování prostřednictvím proxy serveru HTTP není možné režim přenosu nastavit, protože ho určuje samotný proxy server pomocí typů MIME.
Jak se lze připojit k serveru použitím zabezpečeného ověření OTP protokolu FTP (MD4, MD5 a SHA1)?
Heslo stačí zadat jako prostý text, program Total Commander automaticky odešle správnou odpověď.

ID: FTP