Extrahovat

Umožňuje extrakci všech nebo určitých souborů z archivu pod kurzorem nebo z otevřeného archivu. Přesuňte kurzor na platný archiv a vyberte z nabídky Soubor položku Extrahovat nebo stiskněte kombinaci kláves Alt+F9.

Bude otevřeno dialogové okno, v němž můžete vybrat cílovou složku. Soubory, které chcete extrahovat, můžete vybrat pomocí zástupných znaků (např. *.DOC *.TXT). Pokud chcete extrahovat soubor obsahující mezery, zadejte název souboru do uvozovek, například "Dopis panu Smithovi.doc".

Rada: Pokud chcete extrahovat jen několik souborů, stačí na archiv dvakrát kliknout. Otevřete tak archiv a zobrazíte jeho obsah. Stisknutím klávesy F5 - Kopírovat pak můžete soubory zkopírovat do požadované složky. Nezapomeňte, že v některých archivech RAR jsou šifrovány i názvy souborů. Program Total Commander pak zobrazí jen položku <Zakódováno -> F5>. Tyto archivy bude možné zcela extrahovat pouze pomocí kombinace kláves ALT+F9 nebo klávesy F5.

ID: Unpack specific files | options_unpackall