Doplňky a jazyky

Doplňky jsou rozšíření programu Total Commander, jejichž autory jsme my nebo třetí strany. Doplňky rozšiřují funkčnost programu Total Commander. Jsou čtyři základní druhy doplňků.

1. Komprimační doplňky

Tyto doplňky se používají pro dekomprimaci určitých typů souborů, obvykle archivačních formátů. Některé komprimační doplňky umožňují i vytváření nových archivů podporovaného typu a změnu existujících archivů.

Příklady:

Doplněk pro:

 • komprimaci a extrakci archivů BZIP2, což je formát podobný vestavěnému formátu GZIP
 • vytváření seznamu souborů ve vybraných složkách (užitečné k vytvoření katalogů celých disků)
 • vytváření dávkových souborů pro všechny vybrané soubory, například pro opakované dávkové kopírování

2. Doplňky systému souborů

Doplňky systému souborů se používají prostřednictvím položky 'Místa v síti'. Obvykle přistupují ke konkrétní části počítače, kterou nelze zpřístupnit pomocí písmena jednotky, nebo k některé vzdálené stanici.

Příklady:

Doplněk pro přístup:

 • k zařízení se systémem Windows CE nebo PocketPC připojenému k počítači
 • ke vzdáleným webovým serverům prostřednictvím protokolu HTTP za účelem stažení celého seznamu souborů
 • k poštovnímu serveru

3. Zobrazovací doplňky

Doplňky prohlížeče Lister zobrazují zvláštní typy souborů ve vestavěném prohlížeči Lister stejně jako v panelu rychlého prohlížení - Náhled (Ctrl+Q).

Příklady:

Doplněk pro zobrazení:

 • databází DBF
 • souborů PDF (přenosný formát dokumentů od společnosti Adobe)
 • zdrojového kódu pro jazyk C, Pascal, Java atd. se zvýrazněním syntaxe

4. Obsahové doplňky

Obsahové doplňky mají několik účelů: hledání určitých vlastností a obsahu souborů, zobrazování těchto vlastností v panelech souborů a jejich používání v nástroji hromadného přejmenování, aby mohly být přidány k názvu souboru.

Příklady:

 • ID tagy souborů MP3 (interpret, skladba, album atd.)
 • informace z digitálních fotografií u souborů JPEG ve formátu EXIF (clona, doba expozice, použití blesku atd.)
 • vlastnosti souboru jako čas vytvoření, číslo verze programu atd.

5. Další jazyky

Další jazyky jako arabština, tradiční čínština atd. jsou k dispozici na naší domovské stránce. Můžete je nainstalovat jako doplňky tak, že dvakrát kliknete na soubor ZIP daného jazyka.

Kde je možné doplňky najít?

Doplňky, které jsme schválili, můžete nalézt na adrese www.ghisler.com v části Addons - Plugins. Nové doplňky jsou obvykle testovány v diskuzním fóru (odkaz je k dispozici na naší domovské stránce) v části, která je věnována doplňkům.

Jak je možné doplněk nainstalovat?

Novější doplňky lze nainstalovat automaticky tak, že dvakrát kliknete na soubor ZIP daného doplňku. Bude zobrazen dotaz, zda chcete doplněk nainstalovat, a instalaci pak provede program Total Commander.

Každý doplněk navíc obsahuje soubor s pokyny (soubor readme.txt). Pokud není součástí doplňku automatická instalace, obvykle jsou instalovány tak, že nejprve doplněk extrahujete do složky, například c:\totalcmd\plugins, a pak ho aktivujete v programu Total Commander:

 • kliknete na nabídku Konfigurace, dále Možnosti a na stránce Doplňky kliknete na tlačítko typu doplňku, který chcete nainstalovat

Jak napsat vlastní doplněk?

Na adrese www.ghisler.com v části Plugins (Doplňky) naleznete průvodce pro každý typ doplňku. K dispozici jsou také ukázkové doplňky s úplným zdrojovým kódem většinou v jazyce C, případně Delphi.

ID: Plugins