Dialogové okno: Zvolit kódování

Pomocí tohoto dialogového okna můžete vybrat kódování levého a pravého souboru, např. pokud nebylo automaticky rozpoznáno. Tuto funkci je možné použít, dokud nedojde ke změně souboru.

ANSI (prostý text)
Soubory obsahují prostý text. Vybrané písmo určí kódování textu.
Unicode (UTF-16)
Tato možnost je pro soubor v kódování Unicode ve formátu UTF-16. Tento formát používá 2 bajty na znak, výjimečně 4 bajty. Soubory v kódování UTF-16 běžně začínají tzv. značkou BOM (byte order marker), která umožňuje automatické rozpoznání formátu UTF-16. Značka BOM je FF FE (hexadecimálně).
Unicode (MacOS)
Systém MacOS používá odlišné kódování UTF-16-Unicode, ve kterém jsou liché a sudé bajty zaměněny. Pokud značka BOM chybí, můžete zde na toto kódování přepnout. Značka BOM je FE FF (hexadecimálně).
UTF-8
Jde také o kódování Unicode, ale na znak je používáno 1 až 4 bajty. Číslice 0 až 9 a velká i malá písmena latinky (bez diakritiky) používají pouze jeden bajt. Kódování UTF-8 lze obvykle zjistit pomocí značky BOM na začátku. Značka BOM pro kódování UTF-8 je EF BB BF (hexadecimálně). Soubory HTML, XML a CSS v kódování UTF-8 jsou automaticky rozpoznány podle odpovídajícího záhlaví.
OK
Zavře dialogové okno a přepne na vybrané kódování.
Storno
Zavře dialogové okno bez uložení provedených změn.
Nápověda
Otevře okno nápovědy s touto stránkou.

ID: Dialog box: Choose encoding