Dialogové okno - Změnit komentář

Toto dialogové okno umožňuje nastavit nebo změnit komentář k souboru. Je možné ho otevřít buď pomocí hlavní nabídky Soubor kliknutím na položku Změnit komentář… nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Z.

Změnit komentář:
Zobrazuje název souboru, u kterého můžete nastavit komentář.
<textové pole>
Zde můžete zadat komentář. Pokud používáte soubor descript.ion, je délka komentáře momentálně omezena na 4 095 znaků. Pamatujte, že některé programy nepodporují komentáře delší než 511 znaků. Pokud délka komentáře přesáhne 512 znaků, zazní varovné znamení a počet znaků bude zobrazen tučným písmem.
Komentář může mít více řádků, nyní je to podporováno i u souborů descript.ion. Komentář bude automaticky změněn do správného formátu. Upřednostňovaný formát komentáře můžete nastavit v nabídce Konfigurace u položky Možnosti na stránce Funkce. Pokud bude nalezen pouze soubor s komentáři neupřednostňovaného typu, bude komentář změněn v tomto souboru.
Názvy komentovaných souborů ani komentáře však nemohou obsahovat znaky v kódování Unicode.
Používat písmo OEM (DOS)
Komentáře budou zobrazovány pomocí písma systému DOS (například Terminal). Je to vhodné u komentářů v souborech files.bbs, které jsou uloženy pomocí znakové sady systému DOS. Čáry nebo další kresby ASCII lze zobrazit pouze pomocí písma systému DOS.
F2 OK
Kliknutím na toto tlačítko nebo stisknutím klávesy F2 komentář uložíte.
Storno
Zavře dialogové okno bez uložení provedených změn. Klávesová zkratka: Esc
Nápověda
Otevře okno nápovědy s touto stránkou.

ID: Dialog box - Edit comment