Dialogové okno: Změna atributů (práv) v systému UNIX

V tomto dialogovém okně můžete změnit atributy souborů na serverech FTP se systémem UNIX™. Přestože bude toto dialogové okno zobrazeno u všech serverů FTP, příkaz (SITE chmod xyz soubor.ext) nebude u všech serverů fungovat (pouze u některých serverů se systémem UNIX).

Vlastník
Zde můžete změnit atributy, které se týkají vlastníka souboru.
Skupina
Tyto atributy se týkají všech uživatelů, kteří jsou ve stejné skupině jako vlastník souboru.
Svět (jiné)
Tyto atributy se týkají všech ostatních uživatelů. Pokud má být soubor čitelný pro celý svět na Internetu, je třeba zde nastavit atribut čtení. Skripty CGI vyžadují atribut vykonání.
Čtení
Povoluje čtení příslušné třídě uživatelů.
Zápis
Povoluje úpravu daného souboru. Tento atribut má obvykle jen vlastnická třída.
Vykonání
Povoluje spouštění programů (například skripty CGI) a otevření podsložek.
Nastavit UID
Nastavit GID
Umožňuje spustit program s právy vlastníka (UID) nebo skupiny (GID). Toho se využívá například v případě, když program vyžaduje práva uživatele root, ale musí ho spouštět i běžní uživatelé. Program je pak ve vlastnictví uživatele root a má nastaven příznak UID.
Příznak vlastnictví
Často je nastavován pro složky typu /tmp: Soubory v těchto složkách může přejmenovat nebo odstranit vlastník souboru, vlastník složky nebo správce. Cílem je zabránit uživatelům v tom, aby přejmenovali nebo odstranili dočasné soubory jiného uživatele.

Rada: Pokud je zobrazeno černé zaškrtnutí, bude atribut nastaven, pokud má šedé zaškrtnutí, bude ponechán beze změny, a pokud žádné zaškrtnutí nemá, bude atribut odstraněn.

OK
Nastaví nebo odebere vybrané atributy a zavře dialogové okno.
Storno
Zavře dialogové okno beze změny atributů.
Nápověda
Otevře okno nápovědy s touto stránkou.

Rada: Atributy systému UNIX jsou v panelech souborů zobrazeny trojciferným číslem:

  • První číslo představuje práva vlastníka.
  • Druhé číslo zobrazuje práva skupiny.
  • Třetí číslo udává práva všech ostatních uživatelů (práva celého světa).

Čísla jsou vypočtena na základě součtu jednotlivých práv: 4=čtení, 2=zápis, 1=vykonání.

Příklad:

Číslo 754 znamená:
Vlastník má všechna práva;
Skupina může soubor číst a spouštět (vykonávat);
Svět může soubor pouze číst.

ID: Dialog Box: Change UNIX Attributes