Dialogové okno: Změna atributů

Toto dialogové okno slouží ke změně atributů, data a času u vybraných souborů.

Upozornění: Skryté a systémové soubory jsou zobrazeny pouze v případě, pokud je zaškrtnuta odpovídající možnost v nabídce Konfigurace u položky Možnosti na stránce Zobrazení.

Včetně souborů v podsložkách
Pokud jsou vybrány složky a tato možnost je zaškrtnuta, budou změněny také atributy souborů v těchto podsložkách. V opačném případě dojde ke změně atributů pouze u složek samotných.
(a) Archivovat
(a – archive) Zde můžete změnit stav archivního bitu. Archivní bit je automaticky nastaven při každé změně souboru.
(r) Jen pro čtení
(r – read only) Nastavením bitu jen pro čtení zamezíte náhodnému odstranění důležitých souborů. Program Total Commander může soubor s tímto bitem odstranit, ale nejdřív bude vyžádováno potvrzení.
(h) Skrytý
(h – hidden) Označuje soubor jako skrytý. Skryté soubory nejsou zobrazovány v panelech souborů. Program Total Commander může být nastaven tak, aby skryté soubory zobrazoval. Odpovídající možnost naleznete v nabídce Konfigurace u položky Možnosti na stránce Zobrazení.
(s) Systémový
(s – system) Označuje soubor jako systémový. Soubory IO.SYS a MSDOS.SYS v kořenové složce spouštěcího disku jsou systémové soubory. Systémové soubory nemohou být programy pro optimalizaci disku, jako je defragmentace, přesunuty.
Šedé
Ponechá atribut nezměněný.
Zaškrtnuto
Nastaví atribut u všech vybraných souborů.
Nezaškrtnuto
Odebere atribut u vybraných souborů.
Změnit datum a čas
Pomocí této možnosti změníte datum a čas u souborů.
Datum
Zde můžete zadat požadované datum. Musí být ve formátu, který zobrazují písmena (v případě několika vybraných souborů).
Čas
Zde můžete zadat požadovaný čas. Sekundy můžete vynechat (budou nastaveny na hodnotu 0).
Aktuální
Vloží aktuální datum a čas.

Změnit atributy doplňkem:

Doplněk
Zvolte doplněk, kterým chcete změnit vlastnosti.
Atribut
Zvolte vlastnost, kterou chcete změnit. Budou zde uvedeny pouze vlastnosti, které můžete změnit.
Hodnota
Zadejte novou hodnotu pro tuto vlastnost.
+
Hodnoty vlastností lze načíst z jiného doplňku, například nastavit komentář ke krátkému názvu.
F2 Načíst a uložit nastavení
Umožňuje načíst nebo uložit nastavení v části Změnit atributy doplňkem.
Načíst ze souboru označeného kurzorem
Načte atributy ze souboru pod kurzorem v naposledy aktivním panelu souborů. Standardní atributy (archivovat, jen pro čtení, skrytý, systémový) budou načteny, pouze pokud nebudou vybrány žádné možnosti doplňku.
OK
Nastaví nebo odebere vybrané atributy.
Storno
Zavře dialogové okno bez uložení provedených změn.
Nápověda
Otevře okno nápovědy s touto stránkou.

ID: Dialog box: Change attributes