Dialogové okno: Vybrat příkaz

Toto dialogové okno umožňuje vybrat vnitřní příkaz ze souboru totalcmd.inc a definovat nové příkazy uložené buď v souboru usercmd.ini, nebo v souboru zvoleného jazyka wcmd_lng.ini.

Kategorie:
Kategorie příkazu. Všechny příkazy jsou uvedeny v první kategorii Vše.
Příkaz:
Název příkazu.
Číslo:
Číselná hodnota příkazu.
Popis:
Přeložený popis příkazu.
Filtr:
Umožňuje zobrazit pouze příkazy obsahující zadané slovo.

Pouze u kategorií usercmd.ini a wcmd_lng.ini:

Nový
Určuje nový rozšířený příkaz em_xyz. Rozšířený příkaz můžete použít ke spuštění programu s parametry také z hlavní nabídky a pomocí klávesové zkratky.
Upravit
Umožňuje úpravu již existujícího příkazu definovaného uživatelem.
Odstranit
Odstraní příkaz definovaný uživatelem.
Přejmenovat/Kopírovat
Umožňuje přejmenování příkazu nebo vytvoření jeho kopie s jiným názvem.

ID: Dialog box: Choose command