Dialogové okno: Vlastní sloupce

Zde můžete nastavit obsah sloupců v zobrazení vlastních sloupců.

Číslo konfigurace zobrazení:
K dispozici je 29 možných zobrazení vlastních sloupců. Toto pole zobrazuje právě upravované zobrazení.
Název
Název vybraného zobrazení, jak je uvedeno v nabídce. Pokud název ponecháte prázdný, nebude se konfigurace zobrazovat v nabídce, ale stále bude k dispozici pomocí tlačítka nebo klávesové zkratky použitím jednoho z vnitřních příkazů cm_SrcCustomView1, cm_SrcCustomView2 atd.
Text v záhlaví
Název sloupce, který bude zobrazen v řadícím záhlaví nad panelem souborů.
Šířka
Šířka sloupce v dialogových jednotkách (v závislosti na režimu velkého nebo malého písma).
Zarovnat
Text bude zarovnán doleva, například pro textová pole, nebo doprava, například pro číselná pole jako velikost.
Obsah sloupce
Obsah pole. Pole může obsahovat více hodnot, včetně prostého textu. Hodnotu do pole přidáte kliknutím na tlačítko [+] a jejím výběrem. Zobrazovat více podrobností o souborech, například ID tagy souborů MP3, informace EXIF u digitálních fotografií atd., můžete instalací dalších obsahových doplňků z naší domovské stránky.
Syntaxe je následující (podobná jako v nástroji hromadného přejmenování):
[=názevdoplňku.názevpole.jednotka]
Vložení pole nazvaného názevpole z obsahového doplňku nazvaného názevdoplňku. Hodnotou jednotka může být volitelná jednotka (pokud je tímto polem podporována), nebo formátovací pole jako YMD pro pole s datem (podrobnosti naleznete v poznámkách níže). Pomocí tlačítka [+] můžete vkládat pole z doplňků.
[=názevdoplňku.názevpole.jednotka:4-7]
Funkce je stejná jako výše, ale je určena pro částečné řetězce (zde: písmena 4 až 7).
[="předpona"názevdoplňku.názevpole.jednotka"přípona"]
Řetězce předpona nebo přípona budou zobrazeny, pouze pokud pole názevpole existuje a má platnou hodnotu v doplňku názevdoplňku. Je to možné použít například pro zobrazení měřicí jednotky, pokud je pole k dispozici, a prázdného řetězce, pokud k dispozici není.
[+]
Umožňuje jednoduché přidání polí (sloupců) z doplňků.
Tlačítko se šipkami
Umožňuje ručně změnit pořadí sloupců. Umístěte kurzor do sloupce, který chcete přesunout, a zcela vpravo bude zobrazeno tlačítko se šipkami. Kliknutím na šipku nahoru nebo dolů přesunete sloupec na požadovanou pozici.

Poznámka:

  • Toto tlačítko bude zobrazeno, pouze pokud jsou definovány více než tři vlastní sloupce.
Přidat nový sloupec
Toto tlačítko přidá nový sloupec na konec seznamu.
Odebrat aktuální sloupec
Odebere sloupec, ve kterém je umístěn kurzor.
Přizpůsobit zarážky šířce okna
Pokud změníte velikost hlavního okna, bude upravena šířka sloupce Název, stejně jako na stránce Pozice (položka Možnosti v nabídce Konfigurace) u zobrazení Podrobnosti.
Zobrazovat vodorovný posuvník
Povolí nebo zakáže zobrazení vodorovného posuvníku v případě, kdy zobrazený sloupec vyžaduje více místa, než umožňuje šířka panelu.
Při použití doplňku přepnout do tohoto zobrazení
Tato možnost bude zobrazena pouze při úpravě vlastních sloupců u doplňku. Umožňuje při přechodu do doplňku systému souborů automaticky přepnout na určité zobrazení vlastních sloupců.

Poznámky:

V polích Datum, Čas a Datum a čas můžete místo jednotek používat následující formáty:
Y 4ciferný rok
y 2ciferný rok
M 2ciferný měsíc
D 2ciferný den
h 2ciferná hodina (24hodinový formát)
m 2ciferná minuta
s 2ciferná sekunda
a 2ciferná hodina (12hodinový formát pro dopoledne a odpoledne)
P Dvě písmena am (dopoledne) nebo pm (odpoledne), v závislosti na denní době
p Jedno písmeno a (dopoledne) nebo p (odpoledne), v závislosti na denní době

ID: Dialog box: Custom columns