Dialogové okno: Úpravy akce

Zde můžete nastavit nebo změnit akci (sloveso) daného typu souboru.

Akce (sloveso)
Název akce, například 'open' (otevřít) nebo 'print' (vytisknout).
Popis akce (místní nabídka)
Text, který bude zobrazen v místní nabídce pravého tlačítka myši pro tuto akci. V případě neanglických systémů obsahuje přeložený text slovesa. Pro vnitřní přidružení se nepoužívá.
Příkaz (aplikace)
Příkaz, který bude proveden při výběru této akce z místní nabídky. Aby mohl být přidružený soubor předán do spuštěného programu, je nutné použít buď parametr příkazového řádku (%1 nebo "%1"), nebo použít protokol DDE.

Následující možnosti DDE jsou k dispozici pouze pro systémová, nikoli pro vnitřní přidružení:

Používat DDE
K předání názvu souboru do spuštěného programu použije systém Windows protokol DDE. Je tak možné otevřít několik souborů v jednom programu, například v programu WinWord.
Zpráva DDE
Příkaz DDE, který bude odeslán do programu k otevření souboru. Příkaz se obvykle předává v hranatých závorkách.
Příklad: [FileOpen ("%1")]
Aplikace DDE
Název aplikace použité pro spojení DDE, například WinWord.
Zpráva DDE, pokud není aplikace spuštěna
Některé aplikace při odesílání příkazu používají odlišné zprávy podle toho, zda jsou nebo nejsou spuštěny.
Příklad: Pokud u souborů aplikace Excel zvolíte akci 'Print' (Tisk), bude mít příkaz pro možnost 'Zpráva DDE, pokud aplikace není spuštěna' tvar [open("%1")][print()][quit()], který způsobí, že po vytištění bude aplikace Excel ukončena.
Pokud už byla aplikace Excel spuštěna, bude mít tento příkaz tvar [open("%1")][print()][close()], který uzavře jen tištěný dokument a aplikace Excel zůstane otevřena.
Téma DDE
Téma DDE pro spojení DDE. Pro většinu aplikací je téma DDE nastaveno na řetězec 'system'.
OK
Uloží aktuální nastavení tohoto slovesa do registru a zavře dialogové okno.
Storno
Zavře dialogové okno bez uložení provedených změn.
Nápověda
Otevře okno nápovědy s touto stránkou.

ID: Dialog box: Edit action