Dialogové okno: Upravit typ souboru (vnitřní přidružení)

Pomocí tohoto dialogového okna můžete určit nebo změnit existující typ souboru, např. přidat nové akce (slovesa), změnit nebo odstranit existující akce. Vnitřní přidružení fungují pouze v rámci programu Total Commander. Systémová přidružení změníte pomocí příkazu Přidružit v nabídce Soubor.

Změnit ikonu
Určete ikonu, která bude v programu Total Commander zobrazena nalevo od přidruženého souboru.
Název typu:
Typ přidružení, např. *.TXT pro textové soubory, nebo uložené hledání pro složitější definice. Změnit ho můžete pomocí tlačítka >>.
Popis typu:
Pro vnitřní přidružení se nepoužívá.
Akce
Zde můžete určit nové akce se soubory nebo změnit existující akce. Výchozí akce je ta, která bude provedena při stisknutí klávesy Enter na přidruženém souboru. Výchozí akcí pro vnitřní přidružení je vždy 'Otevřít'.
Otevřít
Program používaný pro akci 'Otevřít'. Pro vnitřní přidružení je to vždy výchozí sloveso (používá se při stisknutí klávesy Enter). Za název programu je třeba zadat %1 nebo "%1" (případně %2), aby mohl být soubor předán jako parametr. Rozdíl mezi hodnotami %1 a %2 se projeví pouze při kliknutí pravým tlačítkem myši na více souborů. Výběrem vnitřního příkazu s hodnotou %1 budou všechny vybrané soubory otevřeny v samostatných editorech, zatímco pomocí hodnoty %2 budou všechny předány stejnému programu. To bude samozřejmě fungovat jen za předpokladu, že daný editor dokáže přijmout více souborů jako parametry.
Pro vnitřní přidružení je stanoveno několik zvláštních příkazů:
* Uvedením jedné hvězdičky zobrazíte při stisknutí klávesy Enter místní nabídku se všemi ostatními slovesy.
** Uvedením dvou hvězdiček bude daný soubor otevřen pomocí výchozího systémového přidružení.
*sloveso Zadáním hvězdičky se slovesem bude daný soubor otevřen pomocí uvedeného systémového slovesa (např. otevřít).
**přípona Pro zobrazení obsahu souboru bude použit komprimační doplněk definovaný pro danou příponu.
<Seznam>
Seznam obsahuje všechny ostatní akce (slovesa), která jsou pro tento typ souboru definována. Změnit je můžete pomocí tlačítek pod seznamem.
Nová…
Vytvoří pro daný typ souboru novou akci. Nastavení lze určit v dialogovém okně.
Upravit…
Umožňuje změnit nastavení akce (slovesa) v dialogovém okně.
Odebrat
Odebere vybranou akci.
OK
Uloží aktuální nastavení a zavře dialogové okno. Změněné akce jsou uloženy už při zavření dialogového okna dané akce.
Storno
Uzavře dialogové okno bez uložení změn, které v něm byly provedeny.
Nápověda
Otevře okno nápovědy s touto stránkou.

ID: Dialog box: Edit file type (internal)