Dialogové okno: Upravit typ souboru

V tomto dialogovém okně můžete upravit existující typ souboru, například přidat nové akce (slovesa) a upravit nebo odebrat existující akce.

Změnit ikonu
Určete ikonu, která bude v programu Total Commander a v programu Průzkumník zobrazena nalevo od přidruženého souboru.
Název typu
Název typu souboru, jak je uveden v registru. V tomto dialogu ho nelze změnit.
Popis typu
Popis typu souboru, jak je uživateli zobrazen například v okně 'Otevřít v programu'.
Akce
Zde můžete určit nové akce se souborem, nebo existující akce změnit. Výchozí akce je ta, která je spuštěna při stisknutí klávesy Enter na přidruženém souboru. Obvyklou výchozí akcí je 'Otevřít'.
Otevřít
Program používaný pro akci 'Otevřít'. Pokud je 'Otevřít' zobrazeno tučným písmem, jedná se o výchozí akci. Pokud není zaškrtnuta možnost DDE, je nutné za název programu uvést %1 nebo "%1", aby mohl být soubor předán jako parametr.
DDE
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, použije systém Windows k otevření přidruženého souboru v aplikaci protokol DDE. Výhodou je, že lze v jednom programu otevřít několik dokumentů, například v aplikaci Word. Podmínkou je, že tento program musí podporovat protokol DDE. Když tuto možnost zaškrtnete, bude otevřeno dialogové okno Úpravy akce, které umožňuje nastavit možnosti DDE pro danou akci.
<seznam>
Seznam zobrazuje všechny další akce (slovesa), které jsou pro tento typ souboru nastaveny. Můžete je upravit pomocí tlačítek pod seznamem.
Nová…
Vytvoří novou akci pro daný typ souboru. Nastavení lze určit v dialogovém okně Úpravy akce.
Upravit…
Slouží k úpravě nastavení akce (slovesa) v dialogovém okně Úpravy akce.
Odebrat
Odebere vybranou akci.
Výchozí
Určí vybranou akci jako výchozí, která bude provedena, když na soubor tohoto typu dvakrát kliknete (nebo stisknete klávesu Enter).
OK
Uloží provedené změny a zavře dialogové okno. Upravené akce jsou uloženy už při zavření dialogového okna pro danou akci.
Storno
Zavře dialogové okno bez uložení změn provedených v tomto dialogovém okně.
Nápověda
Otevře okno nápovědy s touto stránkou.

ID: Dialog box: Edit file type