Dialogové okno: Tisk

Umožňuje vytisknout vybrané názvy souborů. Stejný dialog je použit pro vytištění stromu složek a výsledku porovnání u funkce 'Synchronizace složek'. Dialog obsahuje následující prvky:

Písmo
Vyberte písmo, které chcete použít pro tisk seznamu souborů. Náhled tisku se mění podle aktuálně zvoleného typu písma, jeho velikosti a vlastností (tučné písmo, kurzíva atd.).
Rada: Některá písma tiskárny na obrazovce neexistují a jsou zobrazena jiným, náhradním písmem. To znamená, že zobrazení bude vypadat jinak než výstup na tiskárně. Proložení znaků ovšem bude stejné jako na tiskárně, protože každé písmeno je na obrazovce vykresleno jednotlivě.
Zobrazit:
Určuje režim zobrazení v okně náhledu. Tato nastavení nemají na tisk žádný vliv. Horní rozevírací seznam umožňuje výběr zobrazené stránky a spodní velikost náhledu v okně.
<název tiskárny>
Pokud máte více tiskáren, můžete si zde vybrat aktuální tiskárnu. V závislosti na zvolené tiskárně se mohou lišit dostupná písma, proložení znaků a okraje stránky. Proto je důležité vybrat správnou tiskárnu PŘED tiskem, ne až v dialogu po kliknutí na tlačítko Tisk… Jinak nebude náhled tisku a samotný výtisk stejný!
Nastavení…
Zde můžete nastavit formát stránky, rozlišení a další parametry tisku. Také tato nastavení vyberte na začátku, protože mohou ovlivnit rozvržení stránky. Pokud používáte stále stejná nastavení, můžete je nastavit jako výchozí pomocí položky Tiskárny a faxy v příkazu Ovládací panely.
Okraje…
Zde nastavíte okraje stránky včetně obsahu záhlaví. Pokud okraje nastavíte na hodnotu 0, program Total Commander automaticky použije nejmenší možné okraje, které aktuálně nastavená tiskárna podporuje. Okraje můžete nastavit také přesunutím čar v okně s náhledem tisku.
Záhlaví lze nastavit pomocí následujících parametrů:
%p Aktuální stránka
%t Celkový počet stránek
%d Základní složka seznamu
%D Aktuální datum
%T Aktuální čas (v okamžiku tisku)
%% Znak procento
Tisk…
Otevře dialogové okno, v němž je možné spustit samotný tisk.
Můžete zde také nastavit oblast tisku:
  • Vše – vytiskne všechny stránky.
  • Stránky – vytiskne jen určité stránky.
  • Výběr – vytiskne aktuální stránku.
Oboustranně
Jedná se o zvláštní režim pro oboustranný tisk za účelem úspory papíru. Program Total Commander nejprve vytiskne každou druhou stránku a potom požádá o vložení již vytištěných stránek, aby mohl být proveden tisk na zadní stranu. Papír musí být vložen tak, aby bylo opět tisknuto na stránku, která byla vytištěna jako první, ale tentokrát na její zadní stranu.
<náhled tisku>
Zobrazuje náhled tisku a umožňuje nastavit okraje pomocí myši. Pokud záhlaví nechcete tisknout, je třeba ho zakázat nastavením prázdného řetězce v dialogovém okně 'Okraje'.

ID: Dialog box: Print