Dialogové okno: Synchronizace

V tomto okně spustíte samotnou synchronizaci. Pro soubory v levém a pravém panelu můžete uvést cílovou složku. Pokud před cestu vložíte řetězec 'zip:', budou soubory zkomprimovány do daného archivu ZIP. Momentálně nejsou jiné archivátory podporovány.

Kopírovat zleva doprava –>:
Zde můžete zadat cílovou cestu pro soubory na levé straně. Standardně je uvedena pravá cesta, což znamená, že starší soubory vpravo budou přepsány.
Kopírovat zprava doleva <–:
Podobně jako u možnosti Kopírovat zleva doprava –>.
Vpravo: odstranit soubory
V asymetrickém režimu umožňuje odstranit vybrané soubory (se symbolem x) na pravé (cílové) straně, které už neexistují na levé (zdrojové) straně.
Vpravo: odstranit prázdné složky
V asymetrickém režimu umožňuje odstranit prázdné složky na pravé straně. Na pravé straně budou odstraněny i prázdné složky, které vlevo stále existují.
Potvrzovat přepsání
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, bude program Total Commander před přepsáním souborů v cílové složce zobrazovat dotaz.
Zkopírovat práva NTFS (mohou být zapotřebí oprávnění správce)
U souborů systému NTFS bude kopírovat jejich práva.
OK
Zahájí vybrané operace. Pokud je složka Koš povolena, podržením klávesy Shift odstraníte soubory okamžitě.

Ikona knihy Příbuzná témata

ID: Dialog box: Synchronize | dlg_synchronize