Dialogové okno: Strom složek

V tomto dialogovém okně můžete vybrat cílovou cestu, do níž chcete zkopírovat, přesunout, komprimovat nebo extrahovat vybrané soubory.

Seznam se stromem složek
Obsahuje strom složek cílového disku. Cílovou složku můžete vybrat pomocí kláves se šipkami. Stisknutím klávesy Enter, dvojitým kliknutím na požadované složce nebo kliknutím na tlačítko OK cestu přenesete do dialogového okna, z něhož byl strom složek otevřen. Opětovné načtení stromu provedete stisknutím klávesy F2.
Rychlé hledání
Pokud je dialogové okno se stromem složek aktivní, můžete zadat první písmena požadované složky. Ta se pak zobrazí v tomto poli. Kurzor bude automaticky umístěn na další složku, která těmito písmeny začíná. Stejně jako v běžném rychlém hledání lze použít zástupné znaky * a ?. Stisknutím kombinace kláves Ctrl+Enter nebo Ctrl+Šipka dolů dojde k přesunutí kurzoru na další odpovídající položku, kombinace kláves Ctrl+Šipka nahoru přepne na předchozí odpovídající položku.
Tisk…
Otevře dialogové okno, z něhož je možné strom složek vytisknout.
OK
Zavře dialog a zkopíruje vybranou cestu do textového pole.
Storno
Zavře dialog beze změny původní cesty.

ID: Dialog box: Directory tree