Dialogové okno: Rychlé hledání

Pokud stisknete kombinaci kláves Ctrl+Alt+písmeno, zobrazí se pod aktivním panelem souborů malé dialogové okno, které vám umožní rychlé vyhledání názvu souboru. Jakmile se dialogové okno objeví, můžete klávesy Ctrl a Alt uvolnit a další písmena zadat přímo. Kurzor přeskočí na další název souboru, který začíná napsanými písmeny. Stisknutím klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru můžete přejít na další nebo předchozí shodu. Okno můžete zavřít stisknutím klávesy Esc. Zahájením jiné činnosti bude okno automaticky uzavřeno.

U většiny evropských klávesnic je vpravo od klávesy Mezerník další klávesa, která je označena AltGr a funguje jako kombinace kláves Ctrl+Alt.

V nabídce Konfigurace, Možnosti na stránce Rychlé hledání můžete klávesovou zkratku změnit na variantu Alt+písmena, Pouze písmena nebo Písmena – zobrazení editačního okna, nebo rychlé hledání úplně zakázat.

Pokud použijete rychlé hledání a kurzor bude umístěn v samostatném stromu složek, klávesou Enter přejdete do vybrané složky, klávesou Esc se vrátíte zpět na předchozí složku a pomocí klávesy Insert zůstanete na vyhledané složce, ale složka bude otevřena jen v závislosti na nastavení v konfiguraci (možnost Zobrazit obsah složky v druhém panelu až po stisknutí klávesy Enter).

ID: Dialog box: Quick search for file name