Dialogové okno: Připojení k serveru FTP

V tomto dialogovém okně můžete otevřít připojení k serveru FTP. Vyberte uložené připojení ze seznamu, nebo vytvořte nové připojení. Kurzor bude umístěn na naposledy použitém připojení.

Připojit k serveru:
Obsahuje seznam všech dříve uložených připojení. Program Total Commander zobrazuje odlišné ikony pro klasická připojení FTP (list papíru se zeměkoulí) a pro zabezpečená připojení FTP (list papíru s malým zámkem uprostřed). U připojení, jejichž heslo je chráněno hlavním heslem, bude zobrazen další malý zámek v levém horním rohu.
Připojit
Otevře vybrané připojení.
Nové připojení…
Otevře dialogové okno, které vám umožní definovat nové připojení. Připojení budou uložena podle abecedy.
Nová adresa URL
V tomto dialogovém okně můžete zadat buď název serveru, např. ftp.microsoft.com, nebo adresu URL, například ftp://user@ftp.microsoft.com/windows.
Duplikovat
Vytvoří novou položku připojení, která obsahuje stejné nastavení jako položka pod kurzorem.
Nová složka
Vytvoří novou složku, do níž můžete přetažením pomocí myši přesouvat připojení.
Upravit…
Otevře dialogové okno s údaji o připojení pod kurzorem.
Odstranit
Odstraní připojení pod kurzorem. Změna je ihned uložena.
Šifrovat
Umožňuje chránit hesla všech nebo pouze vybraných připojení hlavním heslem, případně změnit existující hlavní heslo. Připojení se zašifrovaným heslem jsou zobrazena zvláštní ikonou (zámek v pravém dolním rohu). Zadané hlavní heslo je zapamatováno, dokud uživatel neminimalizuje program Total Commander nebo dokud se nespustí spořič obrazovky.
K ochraně vašich připojení je doporučeno používat hlavní heslo. Pokud ho nepoužijete, heslo může být přečteno virem nebo červem a může dojít ke změně vašich webových stránek!
Storno
Zavře dialogové okno bez otevření připojení.

ID: Dialog box: connect