Dialogové okno: Přidružení typu souboru k programu

Umožňuje přidružení určitých přípon souborů (například TXT) k programům.

Všechny soubory s příponou:
Zadejte příponu souboru bez úvodní hvězdičky (*). Nezáleží na tom, zda před příponou uvedete tečku. Pokud už přidružení existuje, bude zobrazeno v poli níže.
Přidružit k programu:
Zde zadejte název programu, ke kterému chcete přidružit příponu souboru uvedenou výše. V systému Windows 3.1 si můžete vybrat ze seznamu předdefinovaných souborů, které jsou uvedeny v seznamu dole. Pokud není program v seznamu zobrazen, můžete jeho název ZADAT ručně (včetně vyhledávací cesty), nebo tlačítkem Procházet daný program vyhledat.
Procházet…
Otevře dialogové okno, ve kterém můžete procházet složky počítače a vybrat program (soubor EXE) pro vytvoření nového přidružení. Pokud má požadovaný program jinou příponu (například COM), můžete v dialogovém okně zadat *.COM a stisknout klávesu Enter, čímž budou zobrazeny soubory COM v aktuální složce.
Upravit typ
Umožňuje upravit vybraný typ programu v samostatném dialogovém okně. Kromě výchozího slovesa 'Otevřít' můžete zadat další slovesa a tím rozšířit místní nabídku typu souboru.
OK
Všechny změny budou uloženy do registru systému Windows a do souboru win.ini, nebo do souboru wincmd.ini v případě přidružení prohlížeče.
Storno
Zavře dialogové okno bez uložení provedených změn a vrátí se do programu Total Commander.
Nápověda
Otevře okno nápovědy s touto stránkou.

ID: Dialog box: Associate