Dialogové okno: Přepsat

Toto dialogové okno bude zobrazeno, pokud již soubor v cílové složce existuje. Můžete vybrat, zda chcete soubor přepsat nebo přeskočit, přepsat pouze starší soubory nebo přepsat či přeskočit všechny již existující soubory.

Přepsat:
Zobrazuje podrobnosti o souboru, který má být přepsán.
Souborem:
Zobrazuje podrobnosti o zdrojovém souboru.
Miniatury
Umožňuje zobrazit miniatury zdrojového i cílového souboru. Budou použity stejné obrázky jako v zobrazení Miniatury. Miniatury nebo ikony podporují klasickou místní nabídku po stisknutí pravého tlačítka myši. Je to obzvlášť užitečné při kopírování obrázků.
Vlastní sloupce
Umožňuje u souborů zobrazit vlastní sloupce. Lze je nastavit pomocí tlačítka +. Je možné použít i obsahové doplňky.
Přepsat
Bude přepsán pouze tento soubor.
Přepsat vše
V případě kolize názvů budou přepsány všechny cílové soubory. Podle aktuálního nastavení bude zvlášť zobrazen dotaz na přepsání souborů s atributy jen pro čtení a skrytý nebo systémový.
Přeskočit
Bude přeskočen pouze tento soubor a bude se pokračovat dalším.
Storno
Operace se soubory bude zcela zrušena.
Přepsat pouze starší
Budou přepsány všechny starší soubory, tzn. budou zkopírovány jen novější soubory. U souborů bude nejprve zkontrolováno vnitřní číslo verze (soubory EXE, DLL atd.) a pak bude použito datum poslední změny.
Přeskočit vše
Budou přeskočeny všechny soubory, které již v cílové složce existují.
Přejmenovat
Umožňuje ručně přejmenovat kopírovaný soubor.
Připojit
Zdrojový soubor bude připojen k cílovému.
Více možností >>
Otevře roletovou nabídku s následujícími rozšířenými možnostmi:
Porovnání
Porovná zdrojový soubor s cílovým podle obsahu.
Přejmenovat stávající cílový soubor
Před kopírováním nebo přesunutím zdrojového souboru umožňuje ručně přejmenovat existující cílový soubor.
Automaticky přejmenovávat kopírované (zdrojové) soubory
Pokud dojde ke kolizi názvů, budou kopírované nebo přesouvané soubory automaticky přejmenovány na tvar soubor(1).ext, soubor(2).ext atd.
Automaticky přejmenovávat původní (cílové) soubory
Pokud dojde ke kolizi názvů, budou existující cílové soubory před kopírováním nebo přesunutím zdrojových souborů automaticky přejmenovány na tvar soubor(1).ext, soubor(2).ext atd.
Přepsat všechny starší a stejně staré soubory
Tato položka je stejná jako Přepsat pouze starší, ale navíc budou zkopírovány nebo přesunuty i všechny soubory stejného stáří.
Kopírovat všechny větší soubory (přepsat menší)
Budou zkopírovány nebo přesunuty jen soubory, které jsou větší než existující cílové soubory.
Kopírovat všechny menší soubory (přepsat větší)
Budou zkopírovány nebo přesunuty jen soubory, které jsou menší než existující cílové soubory.
Dialogové okno přepsání podporuje několik klávesových zkratek:
Kombinace kláves Akce
Alt+podtržené písmeno Výběr tlačítka.
F3 Zobrazení horního (cílového) souboru.
Shift+F3 Zobrazení dolního (zdrojového) souboru.
Alt+F3 nebo Alt+Shift+F3 Zobrazení souboru bez doplňků.
Ctrl+F3 Porovnání obou souborů podle obsahu.
Ctrl+Shift+F3 Použití interního nástroje porovnání, pokud byl v souboru wincmd.ini nastaven externí nástroj.

ID: Dialog box: Overwrite