Dialogové okno: Nastavení tisku

V tomto dialogovém okně můžete určit písmo tiskárny a okraje stránky, které budou používány pro tisk v prohlížeči Lister.

Tiskárna
Umožňuje nastavit tiskárnu, která bude používána pro tisk. Určuje, která písma budou pro tisk k dispozici.
Písmo
Zde si můžete vybrat písmo pro tisk v textovém režimu. Pevné (neproporcionální) určuje písmo pro režimy zobrazení ANSI a ASCII, zatímco Variabilní (proporcionální) pro režim zobrazení 'Variabilní'. V režimu ASCII budou před tiskem všechny znaky převedeny ze znakové sady ASCII do sady ANSI. Písma, která budou k dispozici, určuje aktuální tiskárna.
Okraje
Umožňuje nastavit okraje pro tisk. Pokud je vybraný okraj menší než minimální okraj podporovaný tiskárnou, bude prohlížečem Lister během tisku automaticky upraven.

ID: Dialog box: Print options (lister)