Dialogové okno: Nastavení brány firewall

V tomto dialogovém okně můžete nastavit bránu firewall (spojení mezi firemní sítí a Internetem). Tato nastavení jsou stejná pro všechna připojení. Aby bylo možné u nového připojení použít bránu firewall, je nutné nastavit aspoň jedno připojení v okně Podrobnosti o připojení FTP. Tyto informace obvykle obdržíte od správce firemní sítě.

Způsob připojení
Vyberte způsob, který je vaší bránou firewall podporován.
Poslat příkaz USER user@hostname
Bráně firewall nebo na proxy server bude odeslán příkaz USER user@hostname. Tento způsob používá mnoho programů, např. Wingate. Pole 'Jméno uživatele' a 'Heslo' musí zůstat prázdná.
Poslat příkaz SITE (s přihlášením)
Na proxy server (pokud je uveden) bude nejprve odesláno jméno uživatele a heslo, potom příkaz 'SITE název počítače'. U tohoto typu proxy serveru je obvykle třeba vyplnit pole 'Jméno uživatele' a 'Heslo'.
Poslat příkaz OPEN
Na proxy server (pokud je uveden) bude nejprve odesláno jméno uživatele a heslo, potom příkaz 'OPEN název počítače'. U tohoto typu proxy serveru někdy není nutné vyplňovat pole 'Jméno uživatele' a 'Heslo'.
USER user@firewalluser@hostname / PASS pass@firewallpass
K přihlášení budou použity uvedené dva příkazy.
Transparentní
Nejprve bude použit příkaz USER a PASS se jménem uživatele a heslem pro bránu firewall, potom se jménem uživatele a heslem cílového hostitele.
Proxy server HTTP s podporou protokolu FTP
Bude použit stejný způsob jako u aplikací Netscape a Internet Explorer. Tato metoda nebude u všech proxy serverů fungovat, protože se výsledná stránka HTML neřídí standardem. Jsou však podporovány nejdůležitější proxy servery.
Upozornění: Při připojování prostřednictvím proxy serveru HTTP není možné nastavit režim přenosu, jelikož je určován samotným proxy serverem pomocí typů MIME.
SOCKS4
Bude použit proxy server SOCKS4. Tento proxy server obvykle vyžaduje jméno nebo ID uživatele, ale heslo ne. Možná bude nutné spustit v počítači server identd. Takový bezplatný server najdete na adrese www.tucows.com. Pokud chcete zadat názvy domén, musí mít vaše síť server DNS, tj. názvový server.
SOCKS5 (basic authentication)
Bude použit proxy server SOCKS5. Tento proxy server obvykle vyžaduje jméno a heslo uživatele. Ověřování GSSAPI není kvůli švýcarskému exportnímu zákonu o šifrování podporováno.
USER user@hostname firewalluser PASS pass ACCT firewallpass
K přihlášení budou použity uvedené tři příkazy.
HTTP CONNECT
Tato možnost otevře tunel FTP na proxy serveru HTTP, který podporuje příkaz CONNECT (je nutný protokol HTTP 1.1). Tento příkaz nepodporují všechny proxy servery HTTP.
Upozornění: Tento režim upřednostněte před režimem Proxy server HTTP s podporou protokolu FTP, protože podporuje všechny příkazy protokolu FTP včetně odstranění a vytvoření složky. U tohoto typu proxy serveru je možný jen pasivní režim.
Přihlášení k bráně firewall
V této části zadejte podrobnosti o serveru brány firewall.
Hostitel[:Port]:
Zde můžete zadat internetovou IP adresu nebo název serveru brány firewall. Je možné zadat jiné číslo portu oddělené dvojtečkou, například firewall.mycompany.com:1021.
Jméno uživatele:
Toto pole umožňuje zadat jméno uživatele serveru brány firewall. Mnoho bran firewall jméno uživatele ani heslo nevyžaduje.
Heslo:
Zde můžete zadat heslo brány firewall (pokud je to nutné). Heslo zadávejte pouze v případě, pokud je váš počítač zcela zabezpečen! Pokud heslo nezadáte, program Total Commander během připojování zobrazí výzvu k jeho zadání.

ID: Dialog box: Firewall settings