Konfigurace - Zobrazení

Zpět na »Konfigurace -> Možnosti«

Zobrazení souborů
Zobrazovat skryté a systémové soubory (pouze pro odborníky!)
Tuto možnost zaškrtněte pouze v případě, pokud máte potřebné znalosti.
Je doporučeno ponechat ji nezaškrtnutou a zaškrtnout ji pouze tehdy, pokud je třeba pracovat se skrytým nebo systémovým souborem. Pokud omylem odstraníte soubory IO.SYS a MSDOS.SYS, bude systém nutné spustit z diskety systému DOS a znovu je obnovit pomocí příkazu SYS C:.
Použít dlouhé názvy souborů
Pomocí tohoto zaškrtávacího políčka můžete zvolit používání dlouhých názvů souborů. Zaškrtnutí této možnosti zrušte pouze v případě, pokud dochází k potížím (například se síťovými disky). Pokud probíhá přenos na pozadí, nelze tuto možnost měnit.
Zobrazovat staré názvy souborů (8.3) malými písmeny (jako Průzkumník)
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, budou všechny krátké názvy souborů pro systém DOS převedeny z velkých písmen (jak jsou uloženy na disku) na malá (kromě prvního písmena). Vzhled bude mnohem lepší, ale může dojít k potížím při přístupu na síťové disky systému UNIX. Pokud síť nepoužíváte, zaškrtněte tuto možnost.
Zobrazovat nadřazenou složku O úroveň výš [..] i v kořenové složce
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, můžete z kořenové složky každého disku přejít o úroveň výš ke složce Počítač (seznam všech jednotek).
Názvy složek zobrazovat v hranatých závorkách [ a ]
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, budou všechny složky v programu Total Commander zobrazeny ve formátu [NázevSložky] a složky tak snadněji odlišíte od souborů.
U zobrazení 'Seznam' omezit šířku sloupce na:
Běžné zobrazení typu Seznam bude rozšířeno podle potřeby, aby mohl být zobrazen nejdelší název souboru, je tedy omezeno pouze šířkou panelu. Tato možnost omezí šířku sloupce na hodnotu, kterou zde uvedete.
Způsob řazení:
Určuje, jak budou seřazeny seznamy souborů v programu Total Commander.
Abecedně včetně diakritiky
Soubory budou seřazeny abecedně pomocí porovnávací funkce operačního systému pro aktuální jazyk. Budou zpracována i diakritická znaménka, specifická pro daný jazyk.
Přesně podle číselného kódu znaku
Soubory budou seřazeny podle číselného kódu znaků velkých písmen. Jelikož jsou diakritická znaménka uvedena až za běžnou abecedou, budou diakritické znaky zařazeny na konec.
Přirozené řazení podle kódu znaku a čísel
Tato metoda bude řadit podle číselného kódu znaků malých písmen a podle čísel, pokud budou nějaká nalezena. Příklad: Soubor soubor5.txt bude zařazen před soubor soubor10.txt, i když se číslo 1 nachází před číslem 5 (protože hodnota 10 je větší než 5).
Přirozené řazení podle abecedy a čísel
Tato metoda je stejná jako výše, ale zpracovává také diakritická znaménka a další možnosti pro národní řazení. V systému je třeba mít nainstalovánu aplikaci Internet Explorer 6.x nebo novější verzi, protože se pro řazení používá funkce aplikace Internet Explorer 6.
Strom
Vždy načítat úplný strom složek
Pokud tato možnost není zaškrtnuta, bude program Total Commander zpočátku zobrazovat pouze složky v kořenu stromu. Pokud je zaškrtnuta, bude současně načten a zobrazen úplný strom složek (jako v předchozích verzích programu Total Commander). V tomto případě nebudou ve stromu zobrazeny žádné zvláštní ikony složek a kořenem stromu bude kořenová složka aktuálního disku.

Poznámka:

  • Tato možnost nemá vliv na samostatně zobrazené panely se stromem, pouze na stromy složek zobrazené v jednom ze dvou hlavních panelů souborů.
Zobrazit obsah složky v druhém panelu až po stisknutí klávesy Enter
Pokud tato možnost není zaškrtnuta, otevře se složka pod kurzorem (v zobrazení stromu) automaticky v druhém panelu.
Řazení složek
Vždy podle názvu
Složky budou vždy seřazeny podle názvu ve vzestupném pořadí.
Jako soubory (také podle času)
Složky budou seřazeny stejným způsobem jako soubory, tj. také chronologicky a v obráceném pořadí.
Nápovědné texty
Zobrazovat nápovědné texty tlačítek
Pokud umístíte ukazatel myši nad tlačítko v tlačítkové liště, bude přibližně za půl sekundy zobrazeno malé okno s textem nápovědy (popis tlačítka). Prodlevu můžete změnit v souboru wincmd.ini položkou ToolTipDelay.
Zobrazovat u jednotek názvy disků a síťové cesty
Pokud tuto možnost zaškrtnete, budou po otevření rozevíracího seznamu disků zobrazeny jejich názvy a síťové cesty.
U zkráceného názvu souboru zobrazit úplný název jako nápovědný text
Pokud se název souboru v seznamu souborů nevejde do vyhrazeného prostoru a ponecháte nad jeho názvem ukazatel myši po dobu jedné sekundy, zobrazí program Total Commander úplný název v nápovědném textu (jako popis tlačítka). Kliknutím nebo dvojitým kliknutím na název dojde k opětovnému skrytí nápovědného textu.
Nápovědné texty stylem Win32 s komentáři souborů (jsou-li k dispozici)
Popis bude zobrazen vpravo dole od ukazatele myši. Pokud budou k dispozici, budou zobrazeny také další informace jako komentáře k souborům systému NTFS, vložené komentáře sady Microsoft Office, komentáře ze souborů files.bbs a descript.ion atd. Stisknutím jakékoli klávesy dojde k opětovnému skrytí nápovědného textu.
Komentář ze souboru descript.ion a files.bbs
Budou zobrazovány komentáře ze souborů descript.ion a files.bbs. Komentáře můžete v programu Total Commander vytvořit stisknutím klávesové zkratky Ctrl+Z a tyto komentáře zobrazit pomocí položky Komentáře v hlavní nabídce Zobrazit nebo stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+F2.
Komentář z programu Průzkumník (OLE2)
Budou zobrazovány komentáře, které můžete vytvořit stisknutím kombinace kláves Alt+Enter (Vlastnosti) v programu Průzkumník a také v programu Total Commander. Komentáře jsou uloženy v dodatečných datových proudech NTFS. Některé programy (např. Mp3ext) také v takových komentářích mohou zobrazovat užitečné informace o souboru.
Určené uživatelem: [+]
Umožňuje pomocí obsahových doplňků definovat popisy podle typu souboru, například zvláštní popisy u souborů JPG a jiné u souborů MP3.

ID: Dialog box: Configuration: Display