Konfigurace - Záložky

Zpět na »Konfigurace -> Možnosti«

Na této stránce naleznete nastavení pro záložky nad panely souborů.

Záhlaví záložek
Zobrazovat záhlaví i pro jednu záložku
Pokud tato možnost není zaškrtnuta, bude záhlaví záložek zobrazeno pouze v případě, budou-li otevřeny alespoň dvě záložky. Pokud máte jen jednu záložku, bude nutné nové záložky otevřít klávesovou zkratkou Ctrl+T nebo stisknutím kombinace kláves Ctrl+Šipka nahoru na souboru.
Záložky ve více řadách
Pokud je tato možnost zaškrtnuta a záložky už nebude možné umístit do jednoho řádku, budou rozděleny na více řádků. V opačném případě budou zobrazena dvě malá tlačítka, která vám umožní záložkami procházet.
Jednotné rozměry
Všechny záložky budou mít stejnou šířku. Toto zobrazení je podobné jako v aplikaci Mozilla.
Maximální délka názvu záložky
Omezí maximální délku textu, který bude v záložce zobrazen, na uvedený počet znaků.
Vyžadovat potvrzení před zavřením všech záložek najednou
Zvolíte-li v místní nabídce příkaz 'Zavřít všechny záložky', bude ho před provedením třeba potvrdit.
Zavírat záložky dvojitým kliknutím
Umožní zavřít záložku dvojitým kliknutím (můžete také použít kliknutí prostředním tlačítkem myši).
Kombinace kláves Ctrl+Šipka nahoru otevře novou záložku jako aktuální
Kombinací kláves Ctrl+Šipka nahoru běžně otevřete novou záložku pro složku, která se nachází pod kurzorem, ale zůstanete ve stávající záložce. Tímto způsobem můžete rychle otevřít několik podsložek v oddělených záložkách. Pokud je tato možnost zaškrtnuta, dojde okamžitě k přepnutí na otevřenou záložku.
Nové záložky otevírat vedle aktuální záložky
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, budou nové záložky vytvořeny hned napravo od právě aktivní záložky. Pokud tato možnost není zaškrtnuta, budou nové záložky zařazeny na konec řady.
Označovat uzamčené záložky hvězdičkou
Uzamčené záložky (tj. záložky, které není možné odebrat) budou mít před názvem zobrazenu hvězdičku *. Pomocí nabídky pravého tlačítka myši můžete záložky uzamknout nebo odemknout a také změnit jejich názvy. Toho lze využít pro přístup k velmi často používaným složkám.
Při kliknutí na záložku automaticky aktivovat příslušný panel
Určuje, jaká činnost bude provedena při kliknutí na záložku nad právě neaktivním panelem souborů. Pokud je tato možnost zaškrtnuta, bude panel aktivován, v opačném případě zůstane aktivní druhý panel.
V názvu záložky vždy zobrazovat písmeno disku
Zobrazí před názvem aktuální složky písmeno disku oddělené dvojtečkou, například c:windows. U připojení FTP bude zobrazeno číslo připojení, například 0:tmp. V případě ukončeného připojení (po opětovném spuštění programu Total Commander) bude místo čísla zobrazen křížek #.

ID: Dialog box: Configuration: Folder-Tabs