Konfigurace - Vzhled

Zpět na »Konfigurace -> Možnosti«

Tato stránka umožňuje povolit nebo zakázat vybrané části hlavního okna programu Total Commander.

Zobrazení prvků uživatelského rozhraní
Tlačítková lišta
Zobrazí tlačítkovou lištu, kterou můžete nastavit pomocí položky Tlačítková lišta v nabídce Konfigurace.
Lišta s disky
Zobrazí lištu s tlačítky pro všechny disky.
Dvě lišty tlačítek s disky (pevná šířka, nad panely se soubory)
Pro každý panel (seznam souborů) bude zobrazena nezávislá lišta s tlačítky disků. Obě budou mít stejnou šířku a nebudou přizpůsobovány šířce seznamu souborů.
Ploché ikony
Lišta tlačítek s disky bude mít ploché ikony.
Rozevírací seznam disků
Zobrazí rozevírací seznam pro výběr disku.
Zobrazovat záložky
Zobrazí v záhlaví panelu záložky složek. Pokud je k dispozici jen jedna záložka, bude její záhlaví standardně skryto (tuto funkci lze nastavit).
Cesty aktuálních složek v záhlaví panelů
V záhlaví panelu bude zobrazena aktuální cesta dané složky. Zvýraznění cesty zároveň označuje aktivní panel.
Zobrazovat části cesty s možností kliknutí (aktivní adresní řádek)
Zobrazí nalevo od cesty malý trojúhelník a podtrhne části cesty, když budete ukazatelem myši pohybovat nad aktuální složkou. Kliknutím na podtrženou složku přejdete přímo do dané cesty, při kliknutí na tlačítko se šipkou pod složkou otevřete podnabídku (je to možné nastavit, podrobnosti naleznete u následující možnosti).
Automaticky otevřít při ukázání myší
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, dojde při pozastavení ukazatele myši nad cestou místo zobrazení tlačítka se šipkou k přímému otevření podnabídky (po standardní prodlevě 250 ms).
Zobrazovat tlačítka pro funkce Historie a Oblíbené položky
Za cestou aktuální složky mohou být zobrazena dvě tlačítka - hvězdička a trojúhelník. Hvězdička otvírá seznam často používaných složek (funkce knižních záložek). Trojúhelník otvírá seznam naposledy navštívených složek.
Záhlaví sloupců
Záhlaví sloupců umožňuje v zobrazení typu Podrobnosti změnit šířku sloupců. Kliknutím na záhlaví sloupce změníte pořadí řazení souborů dle zvolené podrobnosti (sloupce).
Stavový řádek
Zobrazuje celkový počet souborů, počet vybraných souborů a prostor na disku, který zaujímají.
Příkazový řádek
Zobrazí příkazový řádek, jehož pomocí lze spouštět programy systému DOS a Windows. Pokud je příkazový řádek skrytý, bude zobrazen, jakmile na klávesnici stisknete nějaké písmeno.
Lišta s funkčními klávesami
Tlačítka funkčních kláves umožňují zobrazit, upravit, kopírovat, přejmenovat nebo přesunout soubory, vytvořit složku, odstranit soubory a složky a ukončit program.
Ploché uživatelské rozhraní (tlačítková lišta se konfiguruje zvlášť)
Zobrazí veškeré prvky uživatelského rozhraní (s výjimkou tlačítkové lišty a lišty s disky, které je možné nastavit samostatně) v plochém stylu. Pokud tato možnost není zaškrtnuta, bude program Total Commander zobrazen jako v předchozích verzích (trojrozměrný vzhled). Nyní je tato funkce podporována i v systému Windows XP.
Pozadí motivu systému Windows XP (nabídka a tlačítkové lišty)
Zobrazí pod hlavní nabídkou, tlačítkovou lištou, lištou s disky a lištou protokolu FTP pozadí motivu systému Windows XP. V případě konfliktu s ostatními motivy můžete tuto možnost zakázat.

ID: Dialog box: Configuration: Layout