Konfigurace - Vynechávané soubory

Zpět na »Konfigurace -> Možnosti«

Umožňuje vynechávat (ignorovat) určité soubory a složky, tj. nebudou zobrazovány ani kopírovány. Lze vynechávat pouze soubory v systému souborů. Nelze vynechávat soubory na serverech FTP, v archivech, doplňcích ani ve virtuálních složkách jako např. Plocha.

Vynechávat (nezobrazovat) následující soubory a složky:
Toto je hlavní přepínač, kterým tuto možnost povolíte nebo zakážete.
<Seznam>
Seznam souborů a složek, které chcete vynechávat.

Jsou podporovány následující typy položek:

  1. Úplná cesta k souboru. Příklad: c:\config.sys
  2. Relativní (vztažená) cesta ke kořenové složce VŠECH disků. Příklad: \RECYCLER
  3. Název, který bude skrytý ve všech cestách. Příklad: descript.ion

Poznámky:

  • Ve všech třech výše uvedených možnostech je možné použít zástupné znaky * a ?, například *.BR1.
  • Na jeden řádek lze zadat více názvů se zástupnými znaky, jednotlivé položky oddělujte mezerou nebo středníkem, například *.BAK *.OLD.
  • Položky s relativní nebo absolutní cestou musí být uvedeny na samostatných řádcích.
  • Pokud bude na konci názvu uvedeno zpětné lomítko, budou vyhovovat pouze složky.

Upozornění: Pokud název obsahuje mezery i zástupné znaky, je nutné ho napsat do uvozovek tímto způsobem:
\"System Volume*" nebo c:\cesta\"dlouhý název*".

Uložit do souboru:
Zadejte umístění a název seznamu vynechávaných souborů a složek. Výchozí je soubor tcignore.txt.
Přidat vybrané názvy včetně celé cesty
Tlačítko bude přístupné, pouze pokud v posledním aktivním panelu programu Total Commander byly vybrány nějaké soubory. Umožňuje přidat tyto soubory a složky včetně úplné cesty do výše uvedeného seznamu.
Přidat vybrané názvy
Tlačítko bude přístupné, pouze pokud v posledním aktivním panelu programu Total Commander byly vybrány nějaké soubory. Umožňuje přidat tyto soubory a složky bez cesty, což znamená, že budou skryty ve VŠECH složkách.

Poznámka:

  • Chcete-li tuto možnost povolit nebo zakázat pomocí tlačítka, položky v hlavní nabídce nebo klávesové zkratky, použijte vnitřní příkaz cm_SwitchIgnoreList.

ID: Dialog box: Configuration: Ignore list