Konfigurace - Vlastní sloupce

Zpět na »Konfigurace -> Možnosti«

Zde můžete definovat sloupce v zobrazení vlastních sloupců.

Konfigurace sloupců pro systém souborů:
Doplňky systému souborů již mohou mít podporu vlastních sloupců. Příslušný doplněk však musí být aktualizovaný. Tuto funkci využije například doplněk registru, který bude zobrazovat hodnoty registru, nebo doplněk systému souborů operačního systému Linux, aby mohla být zobrazována oprávnění. Sloupce běžného systému souborů zobrazíte výběrem položky <Hlavní>.
Seznam nastavených vlastních sloupců (pořadí změníte přetažením pomocí myši):
Seznam obsahuje všechna nastavená zobrazení vlastních sloupců. Maximálně lze nastavit 29 zobrazení. Pokud je chcete seřadit, stačí je přetáhnout pomocí myši na zvolenou pozici.
Nové
Vytvoří nové zobrazení vlastních sloupců a otevře dialogové okno, v němž je možná jejich další úprava.
Upravit
Otevře dialogové okno, v němž můžete vybrané zobrazení vlastních sloupců upravit.
Odstranit
Odstraní vybrané zobrazení vlastních sloupců. Změna bude provedena až kliknutím na tlačítko Použít nebo OK.
Kopírovat
Vytvoří kopii vybraného zobrazení vlastních sloupců a otevře dialogové okno, v němž je možná další úprava.

ID: Dialog box: Configuration: Custom columns