Konfigurace - Rychlé hledání

Zpět na »Konfigurace -> Možnosti«

Rychlé hledání v aktuálním panelu
Ctrl+Alt+písmena
Okno rychlého hledání otevřete kombinací kláves Ctrl+Alt+písmeno. Jakmile se okno otevře, můžete klávesy Ctrl a Alt uvolnit.
Stisknutím klávesy Alt společně s písmenem aktivujete položku nabídky, v níž je písmeno podtrženo.
Alt+písmena
Pomocí této možnosti otevřete okno rychlého hledání kombinací kláves Alt+písmeno.
Nabídku můžete aktivovat pomocí klávesy F9, F10 nebo stisknutím a uvolněním klávesy Alt a pak příslušného písmena.
Pouze písmena
Tato možnost je stejná jako ve správci souborů nebo v programu Průzkumník, tedy stisknutím písmena dojde k výběru dalšího souboru, který začíná tímto písmenem. Chcete-li použít příkazový řádek, je třeba stisknout klávesu Šipka vpravo, nebo kombinaci kláves Shift+Šipka vpravo, pokud máte v panelu nastaveno zobrazení souborů v režimu Seznam. Během krátkého okamžiku je možné zadat několik prvních znaků názvu souboru, nejen první z nich. Přibližně za jednu sekundu dojde v programu Total Commander k 'zapomenutí' zadaných písmen.
Písmena - zobrazení editačního okna
Tato možnost je stejná jako položka Pouze písmena, ale bude zobrazeno okno rychlého hledání. Zadáním hvězdičky * (ne na numerické části klávesnice) jako prvního znaku bude řetězec vyhledán kdekoli v názvu souboru.
Nepoužívat
Zakáže všechny výše uvedené metody, jak vyvolat funkci rychlého hledání. Je to užitečné v kombinaci s vnitřním příkazem cm_ShowQuickSearch, kterému lze přiřadit klávesovou zkratku pro vyvolání funkce rychlého hledání.

Poznámka:
Při používání jedné z možností rychlého hledání pomocí vyhledávacího dialogového okna bude zobrazeno tlačítko, jehož stisknutím program Total Commander odfiltruje všechny soubory, které nebudou vyhovovat danému filtru. Tento filtr zůstane aktivní i po uzavření vyhledávacího dialogového okna a jeho zrušení je možné přepnutím do jiné složky, stisknutím klávesy Esc nebo aktualizací aktuální složky pomocí klávesy F2 nebo kombinací kláves Ctrl+R. Aktivní filtr je představován ikonou filtru ve stavovém řádku panelu. Pomocí kombinace kláves Ctrl+S můžete toto dialogové okno filtru hledání otevřít a zároveň filtrování přepínat. Naposledy použitý filtr lze znovu aktivovat stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+S.

Porovnat přesné názvy:
Od začátku (první znak názvu musí odpovídat prvnímu napsanému znaku)
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, musí název začínat napsanými znaky, jinak se mohou vyskytovat kdekoli v názvu (uvedená hvězdička * před napsanými znaky).

Příklad: Vyhledávací řetězec est
  • Pokud je zaškrtnuta: Řetězec est vyhledá pouze názvy, které začínají textem est, ale soubor Test.txt nebude nalezen.
  • Pokud není zaškrtnuta: Řetězec est vyhledá také soubor Test.txt.
Od konce (poslední znak před napsanou tečkou se musí shodovat)
Pokud je tato možnost zaškrtnuta a napíšete tečku, musí se doposud napsaný název přesně shodovat. Pokud tato možnost není zaškrtnuta, bude tečka automaticky převedena na text *. (povoleny jakékoli znaky před tečkou).

Příklad: Vyhledávací řetězec Te.tx
  • Pokud je zaškrtnuta: Řetězec Te.tx vyhledá soubor Te.txt, ale soubor Test.txt nebude nalezen.
  • Pokud není zaškrtnuta: Řetězec Te.tx vyhledá také soubor Test.txt (bez přesné shody před tečkou).

ID: Dialog box: Configuration: Quick Search