Konfigurace - Různé

Zpět na »Konfigurace -> Možnosti«

Vyžadovat potvrzení před těmito činnostmi
Pomocí těchto možností vyberte činnosti, u nichž bude program Total Commander zobrazovat dialogy potvrzení. Větší počet potvrzení znamená větší bezpečnost, ale také zpomalení rychlosti práce. Je třeba se rozhodnout, jaké množství bezpečnosti potřebujete. Ve výchozím nastavení je zvolena maximální bezpečnost.
Odstranění složek, které nejsou prázdné
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, bude u každé složky, která nebude prázdná, vyžadován souhlas, zda ji opravdu chcete i se všemi soubory v ní odstranit.
Přepsání souborů
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, bude při kopírování a přejmenování souborů vyžadován souhlas, zda chcete existující soubory přepsat.
Přepsání nebo odstranění souborů jen pro čtení
Při přejmenování nebo přepsání souborů, které mají nastaven atribut Jen pro čtení, bude zobrazena další výzva, zda chcete daný soubor opravdu přepsat nebo odstranit. Jedná se o další bezpečnostní funkci, která slouží k ochraně cenných dat. Za běžných podmínek ponechte tuto možnost v zaškrtnutém stavu.
Přepsání nebo odstranění skrytých a systémových souborů
Při přejmenování nebo přepsání souborů, které mají nastaven atribut skrytý nebo systémový, bude zobrazena další výzva, zda chcete daný soubor opravdu přepsat nebo odstranit. Tímto zabráníte náhodnému odstranění důležitých souborů systému DOS, které jsou nutné pro správnou funkci systému, např. soubory io.sys a msdos.sys.
Přetažení pomocí myši
Pokud tato možnost není zaškrtnuta, nebude při kopírování nebo přesunutí pomocí myši zobrazeno dialogové okno s výběrem cílové složky a soubory budou kopírovány nebo přesouvány okamžitě.
Předefinování klávesových zkratek (přiřazení kláves)
Klávesovým zkratkám, které jsou nebo nejsou použity, je možné přiřadit jednu z vnitřních funkcí programu, nebo můžete určit alias pro příkazový řádek.
Zkratka
Zde určete kombinaci kláves. Momentálně lze použít i klávesu s logem systému Windows, pokud není přiřazena nějaké funkci celého systému (např. klávesová zkratka Win+E pro program Průzkumník Windows). Klikněte na seznam dvakrát (dojde tak k zaměření výběru a uzavření seznamu) a pak stiskněte klávesu, kterou chcete přiřadit, čímž bude v seznamu automaticky nastavena.
Kódy kláves, které začínají textem OEM_, závisí na aktuálním rozložení klávesnice (OEM = original equipment manufacturer). Kód klávesy OEM_US[{ je například vytvořen klávesou označenou [{ na americké klávesnici.
Zobrazuje seznam momentálně nastavených klávesových zkratek. Když ji vyberete, můžete ji upravit. Odstranit klávesovou zkratku můžete tak, že ji vyberete v seznamu, kliknete na tlačítko s lupou a zvolíte úplně první možnost Výchozí příkaz (bez přiřazení).
Alias
Zde zadejte alias, například np pro spuštění programu Poznámkový blok prostřednictvím příkazového řádku.
Příkaz
Kombinaci kláves nebo aliasu je možné přiřadit jeden z vnitřních příkazů. Kliknutím na tlačítko s lupou otevřete dialogové okno Vybrat příkaz. Zrušit kombinaci kláves nebo aliasu můžete tak, že vyberete položku Standardní příkaz (bez přiřazení).
Upozornění: Nebudete informováni o tom, zda je kombinace kláves používána v samotném programu Total Commander či nikoli. Důvodem je skutečnost, že samotný program Total Commander pro klávesové zkratky používá efektivnější systém.
Zatržítko
Kliknutím na toto tlačítko dojde k nastavení nové nebo ke změně již nastavené kombinace kláves nebo aliasu.
Zvuky definované uživatelem
Při dokončení určitých operací, například komprimace, kopírování atd., umožňuje přehrát zvukový soubor (WAV).
Konfigurovat
Otevře část příkazu Ovládací panely, v níž můžete definovat uživatelské zvuky. Samotná část programu Total Commander je obvykle na konci seznamu.
Používat pouze u operací delších než:
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, dojde k přehrání vybraných zvuků, pouze pokud odpovídající operace trvala stanovenou minimální dobu. Nebudou vás tak vyrušovat zvuky při každém zkopírování menšího souboru, ale jen když nějaká operace bude trvat déle, například dlouhé stahování.
> xx s
Zde můžete zadat požadovanou minimální dobu operace v sekundách.

ID: Dialog box: Configuration: Misc.