Konfigurace - Protokol činností

Zpět na »Konfigurace -> Možnosti«

Tato stránka slouží k nastavení názvu souboru protokolu a možností pro zaznamenávání činností se soubory v programu Total Commander.

Záznam operací se soubory do protokolu
Protokolovat do souboru
Zadejte umístění a název souboru protokolu. Výchozím umístěním je složka TEMP.
Zaznamenávat tyto operace
Kopírování, přesouvání a vytváření zástupců
Budou zaznamenávány uvedené činnosti se soubory (včetně přejmenování).
Odstraňování
Bude zaznamenáváno odstraňování souborů.
Vytváření a odstraňování složek
Budou zaznamenávány veškeré činnosti se složkami.
Komprimace, extrahování a test archivů
Budou zaznamenávány činnosti s archivy, včetně komprimačních doplňků. Chyby při extrakci archivů CAB nelze zaznamenávat.
Činnosti doplňků systému souborů
Budou zaznamenávány všechny činnosti doplňků systému souborů.

Poznámka:

  • Možnosti zaznamenávání činností protokolu FTP naleznete na stránce Konfigurace – FTP.

Poznámka překladatele: Pro následující položky chybí originální nápověda.

Zaznamenávat stav operací

Úspěšné operace

Chybové zprávy

Přeskočené soubory (při volbě Přeskočit nebo Přeskočit vše)

Nový protokol
Určuje, zda a kdy má být soubor protokolu nahrazen.
Nikdy (vždy zaznamenávat do stejného protokolu)
Přepisování souboru protokolu bude zakázáno.
Každý den po půlnoci
Při prvním zápisu do souboru protokolu po půlnoci bude původní název protokolu NázevProtokolu.ext přejmenován na název NázevProtokolu.Datum.ext a bude vytvořen nový soubor protokolu.
Pokud soubor protokolu přesáhne velikost ___ kilobajtů
Pokud by soubor protokolu přesáhl uvedenou velikost, program Total Commander ho přejmenuje na soubor NázevProtokolu.1.ext. Pokud bude jiný soubor s tímto názvem již existovat, bude původní název protokolu NázevProtokolu.ext přejmenován na název NázevProtokolu.2.ext atd.
Ponechávat maximálně ___ souborů s protokoly
Umožňuje omezit počet kopií souborů s protokoly. Pokud bude dosaženo uvedeného počtu, bude nejstarší soubor protokolu odstraněn.

ID: Dialog box: Configuration: Log file