Konfigurace - Prohlížení a úpravy

Zpět na »Konfigurace -> Možnosti«

Umožňuje nastavit, jaký prohlížeč a editor bude používán při stisknutí klávesy F3 a F4.

Pro klávesu F3 můžete používat buď vestavěný prohlížeč Lister, nebo si vybrat externí program. Máte dvě možnosti, jak interní prohlížeč Lister otevřít: pro klávesu F3 si můžete vybrat zobrazování souboru pod kurzorem pomocí možnosti Interní prohlížeč otevře soubor, na kterém je kurzor, nebo otevření vybraných souborů pomocí možnosti Interní prohlížeč otevře vybrané soubory a potom mezi těmito soubory přepínat pomocí kláves N a P. Pokud vyberete jeden z těchto dvou způsobů pro klávesu F3, druhý způsob můžete stále používat pomocí kombinace kláves Shift+F3.

Jako třetí možnost prohlížení souborů můžete použít jeden nebo více externích programů (například program IrfanView). Každé příponě souboru můžete přiřadit samostatný prohlížeč, navíc jeden pro všechny soubory, které žádné přidružení nemají. Kombinací kláves Alt+F3 budete soubory prohlížet pomocí externího programu. Pokud není uvedeno žádné přidružení, bude program Total Commander spouštět program Zběžné zobrazení systému Windows. Pokud není určen ovladač programu Zběžné zobrazení, bude program Total Commander spouštět standardní prohlížeč.

Otevření prohlížeče a načtení souboru
Umožňuje výběr prohlížeče souborů pro funkční klávesu F3 a tlačítko F3 Zobrazit pod příkazovým řádkem.
Interní prohlížeč otevře soubor, na kterém je kurzor
Stisknutím klávesy F3 otevřete prohlížeč Lister a soubor pod kurzorem, ale vybrané soubory ne.
Interní prohlížeč otevře vybrané soubory
Stisknutím klávesy F3 otevřete prohlížeč Lister a vybrané soubory ve zdrojové složce. Pomocí kláves N a P můžete mezi těmito soubory přepínat.

Rada: Stisknutím kombinace kláves Shift+F3 vyberete druhou variantu z obou metod, které jsou popsány výše.

Externí prohlížeč
Pokud nechcete používat vestavěný prohlížeč, můžete si vybrat jiný.
Přidružení…
Zde můžete pro každou příponu souboru zvolit různé prohlížeče. Tento výběr funguje stejně jako v dialogovém okně přidružení. Přidružení ovšem nebudou uložena do souboru wincmd.ini.
Výchozí
Zde můžete zvolit prohlížeč souborů, který bude spuštěn, pokud pro daný soubor neexistuje žádné přidružení. Pokud žádný neuvedete, bude používán vnitřní prohlížeč.
Konfigurace interního prohlížeče
Otevře dialogové okno konfigurace vnitřního prohlížeče souborů (programu Lister).
Editor spouštěný klávesou F4
Zadejte název editoru, který bude používán stisknutím klávesy F4. Standardně se jedná o program Poznámkový blok (notepad.exe).
Klikněte na toto tlačítko, pokud chcete požadovaný soubor vyhledat.

ID: Dialog box: Configuration: Edit/View