Konfigurace - Pozice

Zpět na »Konfigurace -> Možnosti«

Tuto stránku použijte k nastavení zarážek sloupců v obou panelech souborů.

Můžete zvolit, zda má být přípona souboru uvedena hned za názvem souboru (oddělena pouze tečkou), nebo zda má být zarovnána. Zarážky můžete měnit také pomocí záhlaví sloupců přímo nad panelem souborů. Aby byla aktuální pozice zapamatována, vyberte z nabídky Konfigurace položku Uložit pozici okna.

Zobrazit příponu souboru
Hned za názvem
Přípona souboru bude uvedena za názvem souboru a oddělena pouze tečkou (jako v programu Průzkumník Windows).
Zarovnat přípony
Všechny přípony souborů budou zarovnány doleva.
Pozice
Zde můžete nastavit zarážky pro sloupce Přípona, Velikost, Datum a Atributy. Pozici přípony souboru lze změnit pouze tehdy, pokud je zaškrtnuta možnost Zarovnat přípony ve výše uvedené části. Pomocí šipek u každého textového pole nastavte pozice zarážek.
Přizpůsobit zarážky šířce okna
Pokud je tato možnost zaškrtnuta a změníte velikost hlavního okna, upraví program Total Commander šířku sloupce Název tak, aby sloupce s příponou, velikostí, datem a atributy zůstaly správně zarovnány.
Zobrazovat v datu století (20xx)
Roky budou zobrazovány čtyřciferně (např. 2007). Pokud tato možnost nebude zaškrtnuta, budou roky zobrazeny bez století (tedy 07).
12hodinový formát času (AM/PM)
Zobrazí čas ve 12hodinovém formátu včetně písmene a pro dopoledne (AM) a p pro odpoledne (PM). Jinak bude používán 24hodinový formát (jako v předchozích verzích programu Total Commander).
V zápatí zobrazovat počet složek
V zápatí panelu souborů bude zobrazen celkový počet a počet vybraných souborů a složek, například 5 / 7 složek.
Velikost souborů:
Určuje, jaká velikost souborů bude zobrazována v hlavním seznamu souborů.
Máte na výběr:
bajty Velikost bude zobrazena v bajtech, jako v předchozích verzích programu Total Commander (standardně)
kilobajty Velikost bude zobrazena v kilobajtech. 1 kB = 1 024 bajtů
dynamicky (x k/M/G) Podle velikosti souboru bude zobrazena v bajtech, kilobajtech, megabajtech nebo dokonce gigabajtech.
dynamicky (x.x k/M/G) Totéž, jak je uvedeno výše, ale pro přesnější zobrazení velikosti bude za desetinnou čárkou zobrazena další číslice.
dynamicky (x k/M) Podle velikosti souboru bude zobrazena v bajtech, kilobajtech nebo megabajtech.
dynamicky (x.x k/M) Totéž, jak je uvedeno výše, ale pro přesnější zobrazení velikosti bude za desetinnou čárkou zobrazena další číslice.
V záhlaví a zápatí:
Tyto možnosti jsou stejné jako u možnosti Velikost souborů, ale vztahují se na zápatí obou panelů se soubory, které zobrazují celkový počet vybraných a všech souborů. To také ovlivňuje zobrazení celkového a volného místa na disku v záhlaví nad seznamy souborů.
Výchozí
Nastaví pozice na standardní hodnoty jako při prvním spuštění programu Total Commander po instalaci.

ID: Dialog box: Configuration: Tabstops