Konfigurace - Písmo

Zpět na »Konfigurace -> Možnosti«

Na této stránce vyberte velikost písma a ikon programu Total Commander. Vybrané písmo může být buď normální nebo tučné (standardně). Vybrané písmo a jeho velikost je uloženo zvlášť pro každé rozlišení obrazovky, což je velmi praktické při práci v různých rozlišeních. Při změně písma je velikost okna programu Total Commander automaticky upravena, ale maximálně pouze do velikosti obrazovky. Šířku sloupců v panelech souborů můžete změnit, aby byly názvy souborů v nastavené velikosti zobrazeny celé.

Písmo seznamu složek a souborů (oba panely)
Vyberte písmo seznamu souborů v programu Total Commander. Některá písma nebudou zobrazena správně, např. skriptové. Písmo může být tučné nebo normální, kurzíva není podporována.
Písmo hlavního okna
Zde nastavte písmo hlavního okna programu Total Commander (kromě seznamu souborů).
Písmo dialogových oken
Nastavte písmo pro dialogová okna.
Upozornění: Velikost dialogových oken není přizpůsobena velikosti písma! Velikost písma vyberte pouze 8 až 10 bodů. Tato možnost je implementována pro jazyky, u kterých standardní písmo (MS Sans Serif, 8 bodů) neobsahuje správnou kódovou stránku, například japonština.
Změnit písmo
Otevře standardní dialogové okno pro výběr písma.

ID: Dialog box: Configuration: Font