Konfigurace - Miniatury

Zpět na »Konfigurace -> Možnosti«

Změna nastavení pro zobrazení miniatur.

Základní nastavení miniatur
Umístění databáze
Umístění databáze miniatur. Pokud pracujete v prostředí s více uživateli, nesdílejte ji s ostatními, protože k databázi smí současně přistupovat jen jeden uživatel.
Standardní umístění:
Systém Windows 9x/ME: složka programu Total Commander
Systém Windows NT/2000/XP: složka %$LOCAL_APPDATA%\GHISLER
Kopírovat a odstraňovat miniatury zároveň se soubory
Při kopírování a odstraňování souborů bude program Total Commander aktualizovat databázi miniatur, pokud bude ke kopírovanému nebo odstraňovanému souboru přiřazena miniatura. Je to prováděno v podprocesu na pozadí a výkon počítače by tím neměl být příliš ovlivněn.
Zobrazovat pod miniaturami zvolené doplňující údaje (např. rozměry)
Zde můžete určit další řádky textu pod názvem souboru, například velikost souboru. Pokud máte digitální fotoaparát, nainstalujte obsahový doplněk EXIF, který umožňuje zobrazovat podrobnosti, jako např. doba expozice…
Informace o syntaxi vlastních polí naleznete v dialogovém okně pro změnu vlastních sloupců v poli obsah sloupce.
Rozměry miniatur
Určuje velikost miniatur v bodech (pixely). Z důvodů rychlosti je doporučen násobek 16 pixelů.

Jsou doporučeny dva různé obrazové formáty:

  • Ve většině případů je čtvercová velikost obrazu 96×96 nebo 128×128 nejlepší volbou.
  • Pokud mezi obrázky převažují digitální snímky, je doporučen poměr stran 4:3, například 96×72 nebo 128×96.
Údaje podle typů
Zde můžete určit, jaké informace budou pro různé typy souborů zobrazovány.
Příklad: U souborů JPEG můžete pomocí doplňku EXIF zobrazit vlastnosti EXIF, např. velikost obrázku nebo dobu expozice, a u filmů použitý kodek. Nejprve je třeba zadat masku souborů, například *.jpg *.jpeg, a potom vybrat pole, která se mají zobrazit. Je možné použít více řádků.
Načítání miniatur u souborů
Zde nastavíte načítání miniatur. Metody budou použity ve stejném pořadí, v jakém jsou zde uvedeny. Pro každou metodu můžete podobně jako ve funkci hledání uvést typy souborů, které chcete zahrnout a vyloučit. Všechny masky, které uvedete za svislou čáru | (svislici), budou považovány za vylučující pravidlo.
Příklad:
*.bmp *.gif *.jpg Obrázky BMP, JPEG a GIF.
*.* | *.htm *.html Všechny kromě souborů HTML.
Prostřednictvím doplňků:
Tato metoda využívá speciální doplňky prohlížeče Lister, které podporují nové funkce pro extrahování miniatur. Aby bylo možné tuto funkci použít, bude zřejmě nutné tyto doplňky prohlížeče Lister aktualizovat.
Jako v programu Průzkumník (OLE2):
Tato metoda používá stejné funkce jako program Průzkumník. V systému Windows 9x však pro několik velkých obrázků není funkční, proto ji můžete v těchto systémech vypnout.
Prostřednictvím programu IrfanView/XnView:
Tato metoda může načítat obrázky pomocí nainstalovaného programu IrfanView nebo XnView (v prohlížeči Lister je třeba ho nastavit jako filtr). Obrázek bude načten celý, předán do programu Total Commander prostřednictvím zprávy WM_COPYDATA a potom zmenšen na velikost miniatury.
Několik prvních řádků textu:
Z uvedených souborů bude zobrazeno několik prvních řádků textu.
Údržba databáze miniatur
Umožňuje optimalizovat databázi miniatur a odstranit už nepoužívané miniatury. Je doporučeno občas tuto funkci použít, protože ušetří místo na disku a urychlí zobrazování miniatur.
Odstranit miniatury již neexistujících souborů
Odstraní miniatury souborů, které již neexistují. U disků, ke kterým nemá program Total Commander přístup, například nedostupné síťové disky a CD, nebudou miniatury odstraněny. Pro tyto dva případy jsou k dispozici následující možnosti.
Odstranit miniatury souborů u nepřístupných disků CD
Odstraní miniatury obrázků u disků jednotky CD-ROM.
Odstranit miniatury souborů u nepřístupných disků (např. síťové, USB)
Odstraní miniatury u souborů na síťových discích a klíčenkách USB.
Spustit!
Spustí komprimaci a optimalizaci databáze.

ID: Dialog box: Configuration: Thumbnails