Dialogové okno: Konfigurace prohlížeče Lister

Zobrazení po spuštění
Zde můžete zvolit, v jakém režimu bude prohlížeč Lister spuštěn po stisknutí klávesy F3 v programu Total Commander. Prohlížeč Lister lze spustit a soubor zobrazit v režimu textovém, binárním (pevná šířka) nebo hexadecimálním. Když zvolíte možnost Automaticky, bude prohlížeč Lister v omezené míře rozlišovat mezi textovými a binárními soubory.
Znaková sada po spuštění
Zde si zvolte, zda se má prohlížeč Lister spustit v písmu ANSI (Windows), ASCII (DOS) nebo variabilním (Windows, pouze text). Pokud je nastavena možnost Automaticky, pokusí se prohlížeč Lister rozlišit text ANSI a ASCII.
Písmo
Zde můžete vybrat písmo pro uvedené tři typy znakových sad, které jsou k dispozici.
Upozornění: Při výběru písma systému DOS budou kvůli chybě ve standardním dialogu systému Windows zobrazena také písma, která nepatří systému DOS. Prohlížeč Lister používá i několik rodin písem v systému Windows NT, takže můžete zobrazit azbuku (ruštinu) a východní evropské texty ve správném písmu.
Šířka zobrazení (počet znaků na řádek)
Zadejte počet znaků pro textový a binární režim.
Počet řádků nad nalezeným textem:
Určuje, kolik řádků od horního okraje okna bude nad nalezeným textem zobrazeno.
Multimediální zobrazení
Obsahuje různé možnosti, jejichž pomocí můžete nastavit, jak bude zobrazován multimediální obsah.
Použít doplňky nebo zobrazovat rastry v grafické podobě
Určuje, zda se mají obrázky při spuštění prohlížeče Lister zobrazit jako grafika nebo text.
Multimédia (AVI, WAV, …)
Pomocí této možnosti může prohlížeč Lister načíst a přehrát zvukové a videosoubory. Pokud tato možnost není zaškrtnuta, můžete takové soubory stále otevřít přepnutím do režimu obrázků.
RTF
Tato možnost zobrazuje soubory RTF (Rich Text Format) použitím ovládacího prvku RTF společnosti Microsoft, který používá také program Wordpad. Obrázky a další vložené objekty nebudou zobrazeny.
Ostatní grafiku zobrazovat programem IrfanView/XnView
Pomocí této možnosti lze používat prohlížeč IrfanView nebo XnView jako filtr pro import souborů, které nemají formát BMP, do programu Total Commander. U velkých obrázků vyžaduje tato možnost hodně paměti.
Program IrfanView najdete v části Addons - Tools na naší domovské stránce www.ghisler.com. Je nutné používat alespoň verzi 2.90.
Jako alternativu můžete použít program XnView 1.14 a novější verzi (www.xnview.com). Tento program také existuje ve verzi pro systém Windows 3.1.
Zobrazit soubor HTML jako text s odkazy
Můžete si zvolit, zda chcete soubory HTML zobrazovat buď jako převedený text s odkazy, nebo jako prostý zdrojový kód HTML.
Zobrazit odkazy HTML v závorkách { a }
Zde můžete nastavit, zda odkazy budou nebo nebudou zobrazovány ve složených závorkách.
Doplňky
Toto tlačítko umožňuje přidání nebo odebrání doplňků prohlížeče Lister. Doplňky budou volány v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny v seznamu nainstalovaných doplňků. Pořadí můžete změnit pomocí kombinace Shift+klávesy se šipkami. Stisknutím klávesy 4 lze v prohlížeči Lister přepínat mezi všemi odpovídajícími doplňky.
Doplňky najdete na adrese www.ghisler.com.

ID: Dialog box: Configure lister | dlg_listerconfig