Konfigurace - Kopírování a odstranění

Zpět na »Konfigurace -> Možnosti«

Umožňuje upřesnit činnost kopírování a odstranění.

Použít standardní metodu kopírování (doporučeno)
Metodu kopírování zvolí program Total Commander. V systému Windows 9x/ME momentálně použije výchozí metodu kopírování pomocí funkce ReadFile a WriteFile, v systémech Windows NT, 2000, XP, Vista a 7 to bude funkce CopyFileEx.
Způsob kopírování (pouze pro odborníky!)
Tato část umožňuje změnit metodu kopírování:
Pouze standardní (spolehlivý, nižší rychlost)
Standardní vestavěná metoda kopírování (pomocí funkcí ReadFile/WriteFile) je relativně pomalá, ale je také spolehlivá. Větší velikost bloku může urychlit kopírování. Při kopírování v rámci stejného disku nastavte větší velikost vyrovnávací paměti než při kopírování mezi dvěma disky, aby čtecí a zapisovací hlava nemusela pořád přeskakovat mezi zdrojem a cílem.
Používat režim kopírování velkých souborů (bez vyrovnávací paměti)
Metoda kopírování velkých souborů je určena ke kopírování velmi velkých souborů, jako jsou filmy a obrazy disků CD-ROM. Není používána vyrovnávací paměť systému Windows. Tato metoda funguje velmi dobře u pevných disků, ale může značně zpomalit kopírování na zvláštní disky (například klíčenky USB). Doporučeno je alespoň 10 240 kB v rámci stejného disku a 32 kB mezi dvěma disky.
Upozornění: Některé ovladače disků, jejichž autory jsou samotní výrobci disků, mohou obsahovat chyby, které znemožní práci v tomto režimu!
Následující logické disky jsou na stejném fyzickém disku (příklad: CDE,FGH):
Pokud je pevný disk rozdělen na více oddílů, například disk C, D a E, kopírování mezi těmito oddíly bude stejné jako v rámci disku C. Program Total Commander proto použije stejnou strategii kopírování, jako když provádí kopírování v rámci disku C. Pomocí této možnosti můžete nastavit, které jednotky se nacházejí na stejném fyzickém disku (skupiny oddělujte čárkou).
Příklad: Pokud máte dva disky, na jednom jsou disky označené písmeny C, D a E a na druhém F, G a H, je třeba sem zadat CDE,FGH.
Pro následující disky používat režim kompatibility:
Režim kompatibility je užitečný u zvláštních disků, které způsobují problémy ve standardním režimu nebo režimu velkých souborů, například klíčenky USB. Stačí zde zadat požadovaná písmena jednotek, zpětné lomítko \ pro místa v síti nebo hvězdičku * pro všechny jednotky. Tento režim není k dispozici v systémech Windows 9x/ME. Je používána funkce CopyFileEx systému Windows.
Klíčenky USB
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, budou klíčenky USB, které jsou naformátovány jako superdisk, automaticky rozpoznány a kopírování na ně a z nich bude prováděno v režimu kompatibility.
Důvod: Kopírování z klíčenek USB a na ně je jinak v systému Windows XP velice pomalé, protože není k dispozici žádná vyrovnávací paměť.
Kopírovat a vkládat pomocí programu Průzkumník (jen při problémech)
Tato metoda kopírování by měla být použita jen v případě problémů. Kopírování souborů bude probíhat přes schránku systému Windows, což znamená, že budou kopírovány prostřednictvím programu Průzkumník. Některé antivirové programy mohou zpomalovat běžné operace se soubory v takové míře, že může pomoct jen tato metoda kopírování, protože tyto antivirové programy obsahují zvláštní zacházení pouze pro program Průzkumník.
Upozornění: Pomocí této funkce nemůžete kopírovat komentáře k souborům ani používat rozšířené možnosti přepisování a přejmenovávání, které jsou v programu Total Commander k dispozici.
Ostatní nastavení pro kopírování a odstranění
Kopírovat datum a čas u složek
Umožňuje u složek kopírovat 'datum a čas poslední změny'. Tato možnost se týká také extrahování složek z archivů, pokud byla složka výslovně zkomprimována (nikoli pouze soubory s relativními cestami).
Upozornění: Na discích formátovaných systémem NTFS se toto datum může změnit, pokud dojde ke změně souborů v této složce!
Odstraňovat jako program Průzkumník (rychlejší, ale bez komentářů)
Bude soubory odstraňovat prostřednictvím programu Průzkumník. Je to rychlejší, ale nebudou zpracovávány komentáře k souborům.
Klávesa F8/Delete odstraní soubory přesunutím do koše (Shift = trvale)
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, bude program Total Commander při stisknutí klávesy F8, Delete nebo přetažením souboru pomocí myši na tlačítko F8 Odstranit odstraňovat soubory do složky Koš. Stisknutím kombinace kláves Shift+F8 je stále možné odstranit soubory trvale. Zrušením zaškrtnutí této možnosti budou soubory odstraňovány trvale.
Upozornění: Kromě složky Koš v systému Windows momentálně neexistuje žádný jiný program pro obnovení odstraněných souborů!

Poznámka:

  • Tato možnost není k dispozici, pokud je zaškrtnuta možnost Odstraňovat jako program Průzkumník…

ID: Dialog box: Configuration: Copy/Delete | dlg_configcopydelete