Konfigurace - Jazyk

Zpět na »Konfigurace -> Možnosti«

Pomocí této možnosti můžete vybrat jiný jazyk, v němž se budou zobrazovat texty tlačítek, dialogových oken a chybových zpráv. Anglické texty jsou uloženy přímo v souboru totalcmd.exe, všechny ostatní jazyky se nacházejí ve vnějších souborech LNG a MNU. Názvy těchto jazykových souborů začínají textem WCMD_ (například WCMD_CZ.LNG a WCMD_CZ.MNU pro češtinu). Nepoužívané jazykové soubory můžete odstranit, čímž ušetříte místo na disku.

Změna jazyka
Ze seznamu si můžete vybrat požadovaný jazyk. Odpovídající soubor s hlavní nabídkou bude vybrán automaticky. Další jazyky, které nejsou v běžné distribuci programu Total Commander obsaženy, naleznete na stránce http://www.ghisler.com/ v části Addons.
Soubor s definicí hlavní nabídky:
Tento soubor obsahuje aktuální hlavní nabídku programu Total Commander. Pokud není uveden žádný soubor, bude použita vnitřní standardní nabídka. Další informace naleznete níže u popisu souboru nabídky.
Otevře dialogové okno, které umožní vyhledat jiný soubor nabídky.
Upravit…
Otevře vybraný soubor nabídky v programu Poznámkový blok, v němž je možné ji upravit. Před úpravou nebo vytvořením vlastní nabídky si přečtěte popis a uspořádání souboru nabídky.
Stáhnout
Otevře výchozí webový prohlížeč na stránce, kde jsou k dispozici další jazyky.

ID: Dialog box: Configuration: Language