Konfigurace - Ikony

Zpět na »Konfigurace -> Možnosti«

Na této stránce můžete vybrat velikost ikon v programu Total Commander. Vybraná velikost ikon je uložena pro každé rozlišení obrazovky zvlášť, což je velmi praktické při práci v různých rozlišeních.

Ikony nalevo od názvu
Všechna přidružení a ikony ze souborů EXE/LNK (pomalé)
Tato možnost extrahuje ikonu u každého souboru EXE a LNK. Pokud tato činnost trvá příliš dlouho, klikněte na další možnost, kdy budou zobrazeny pouze ikony pro přidružené soubory.
Všechny
U všech souborů, které jsou přidruženy k programu, se zobrazí ikona daného programu nalevo od souboru. Archivy mají symbol balíčku. Složky jsou zobrazeny jako desky. Programy mají podobu okna. Soubory, které nejsou přidruženy k žádnému programu, mají bílý papír, skryté a systémové soubory jsou pak navíc zobrazeny s vykřičníkem.
Pouze standardní
Všechny soubory mají bílý symbol, přidružení nejsou zobrazena. Tato možnost je zvlášť užitečná u pomalých počítačů (a pevných disků).
Bez ikon
Nebudou zobrazovány žádné ikony (pro odpůrce ikon a zastánce programu NC).
Ikony EXE/LNK nepoužívat u disket
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, nebudou se ikony ze souborů EXE a LNK extrahovat u souborů na disketách (jednotka A: nebo B:).
Je to z toho důvodu, že extrakce ikon značně zpomaluje přístup na disketu.
Ikony EXE/LNK (jen místní soubory)
Funkce je podobná jako výše, ale týká se souborů na síťových discích a v místech v síti. Je to užitečné u pomalých sítí, například při připojení do firemní sítě prostřednictvím modemu.
Zobrazovat ikony zvláštních souborů u standardního systému souborů
Ikony budou zobrazovány u místních virtuálních složek, např. ikona složky Koš.
Zobrazovat ikony zvláštních souborů u virtuálních složek (např. síť)
Ikony budou zobrazovány u virtuálních složek, např. servery v místech v síti.
Zobrazovat překryvné ikony, např. u zástupců a odkazů
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, bude program Total Commander zobrazovat překryvné ikony, např. u souborů LNK bude zobrazena malá šipka. Existují i rozšíření programu Průzkumník, která používají překryvné ikony, např. některé systémy pro správu verzí souborů.
Velikost ikon
Vyberte velikost ikon, které jsou zobrazovány nalevo od názvu souboru. Pokud nejsou ikony zobrazovány, tato velikost určí výšku jedné položky seznamu souborů. K dispozici jsou pouze varianty 16×16 a 32×32, ale další velikosti můžete zadat ručně. Není to ovšem doporučeno, protože nové ikony složek nebudou ve správném měřítku.
Ikony v hlavní nabídce
Zobrazovat ikony příkazů v hlavní nabídce
U vnitřních příkazů v hlavní nabídce budou zobrazeny ikony ze souboru wcmicons.dll. Velikost můžete vybrat z předdefinovaných možností v rozsahu 16×16 až 48×48 bodů.
Zobrazovat ikony v trojrozměrném rámečku
Ikony budou zobrazeny jako tlačítka (bez ohledu na styl zobrazení systému Windows XP).
Aktivní položky zobrazovat jako stisknutá tlačítka (místo odrážek)
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, budou aktivní položky jako pořadí řazení označeny symbolem stisknutého tlačítka. Pokud není zaškrtnuta, pak se nalevo od ikony zobrazí zatržítko nebo odrážka.

ID: Dialog box: Configuration: Icons