Konfigurace - Funkce

Zpět na »Konfigurace -> Možnosti«

Hlavní program
Umožnit spuštění pouze jedné instance programu Total Commander
Zaškrtnutím této možnosti bude možné spustit pouze jednu kopii programu Total Commander. Pokud spustíte druhou kopii (například ze Správce programů nebo nabídky Start), bude aktivována první kopie.
Minimalizovat do oznamovací oblasti hlavního panelu
Při minimalizaci programu Total Commander bude odebrána ikona z běžného hlavního panelu a bude umístěna do oznamovací oblasti poblíž hodin. Kliknutím na tuto ikonu přepnete program Total Commander zpět do popředí.
Důležité: Do programu Total Commander můžete přepnout pomocí klávesové zkratky Alt+Tabulátor, i když je zobrazen v oznamovací oblasti (tato funkce NENÍ běžně umožněna). V systému Windows NT je ovšem k obnovení programu Total Commander třeba po uvolnění klávesy Alt stisknout klávesu Enter.
Při změně disku vždy přejít do kořenové složky
Pokud není tato možnost zaškrtnuta, při změně disků přepne program Total Commander do naposledy použité složky disku. Pokud je tato možnost zaškrtnuta, vždy dojde k přepnutí do kořenové složky disku.
Soubory a složky otevřít kliknutím (vybrat ukázáním)
Umožní otevřít soubory a složky jedním kliknutím (místo dvojitého kliknutí). Tato možnost je určena pouze zkušeným uživatelům, protože jinak může docházet k nechtěnému spouštění souborů.
Při přejmenování vybrat pouze název souboru (bez přípony)
Pomocí této možnosti určíte, která část názvu souboru bude po stisknutí kombinace kláves Shift+F6 vybrána. Pokud je tato možnost zaškrtnuta, bude vybrán pouze název bez přípony, jinak dojde k výběru celého názvu souboru. Opakovaným stisknutím kombinace kláves Shift+F6 můžete mezi těmito dvěma výběry přepínat.
Automaticky doplňovat cesty
Při zadávání úplné cesty (včetně písmena disku nebo názvu serveru) budou vyhledány cesty, které začínají napsanými znaky, a budou zobrazeny v rozevíracím seznamu.
Automaticky přidávat navržený název
Při zadávání úplné cesty (včetně písmena disku nebo názvu serveru) budou vyhledány cesty, které začínají napsanými znaky, a v editačním poli bude nabídnut první výskyt. Dostupné cesty pak můžete přepínat pomocí klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů a vybírat pomocí klávesy Šipka vpravo. Pokud je tato možnost zaškrtnuta, můžete k přepínání použít také klávesu Tabulátor a cestu vybrat pomocí kombinace kláves Ctrl+Mezerník.
Výběr souborů pomocí myši
Máte možnost výběru souborů pomocí pravého nebo levého tlačítka myši:
Pravým tlačítkem myši (jako v programu NC)
Soubory vyberete tak, že podržíte pravé tlačítko myši a ukazatelem myši přetáhnete přes soubory, které chcete vybrat.
Levým tlačítkem myši (standard systému Windows)
Práce s myší bude stejná jako ve správci souborů. Nahlédněte do příručky systému Windows, kde je tato funkce popsána.
Výběr klávesou Num+
Pouze soubory
Stisknutím kombinace kláves Num +, Ctrl+Num + nebo Num * vyberete pouze soubory, ale složky vybrány nebudou.
Soubory i složky
Výběr složek je také možný klávesami Num (numerická část klávesnice).
Zohledňovat letní čas na NTFS
Ignorovat rozdíl jedné hodiny
Pomocí této možnosti může program Total Commander ignorovat hodinový rozdíl časového údaje ve funkci 'Synchronizovat složky' a u dalších porovnávacích funkcí.
Důvod: V systémech Windows NT, 2000 a XP je možné používat dva systémy souborů, FAT32 a NTFS. Zatímco systém FAT32 ukládá místní čas souborů, systém NTFS ukládá čas GMT (greenwichský střední čas). Při posunu z letního času na zimní (běžný) zůstanou místní časové údaje v systému FAT32 stejné, zatímco soubory na discích NTFS budou mít čas změněný o jednu hodinu, protože rozdíl časového pásma vůči GMT se změní o jednu hodinu. Proto budou soubory na discích FAT32 a NTFS, které měly před změnou stejné časy, náhle rozdílné. Pomocí této funkce budou soubory považovány za stejné.
Při ukončení uložit
Zobrazení složek v panelech
Při ukončení programu Total Commander budou uloženy složky, které jsou zobrazeny v levém a pravém panelu. Pokud používáte záložky, budou ukládány také složky v nich.
Stav panelů (druh zobrazení)
Při ukončení programu Total Commander bude uložen typ zobrazení v levém a pravém panelu. Jedná se o zobrazení Seznam, Podrobnosti, Strom složek, dále Všechny soubory, Programy, Vlastní filtr a pořadí řazení. Pokud tato možnost není zaškrnuta, dojde při spuštění programu Total Commander k obnovení nastavení, které bylo naposledy uloženo (pokud předtím nebylo uloženo žádné nastavení, bude zvoleno standardní nastavení).
Zadané příkazové řádky
Při ukončení programu Total Commander budou do souboru wincmd.ini uloženy příkazové řádky ze seznamu příkazů.
Historii navštívených složek
Mezi jednotlivými relacemi bude ukládána také historie navštívených složek. Virtuální složky mohou být uloženy pouze v případě, pokud jsou představovány jedinečným řetězcem ve tvaru ::{číslo}.
Spočítat prostor obsazený podsložkami
Při výběru mezerníkem
Pokud podsložku vyberete klávesou Mezerník, spočítá program Total Commander velikost všech souborů v dané podsložce. Tato velikost pak bude zobrazena za názvem složky (v režimu Podrobnosti) místo řetězce <DIR>.
Před kopírováním a odstraněním
Před kopírováním vybraných souborů a složek bude spočítána jejich velikost. Program Total Commander tak bude moct zobrazit druhý ukazatel s procenty (celkový průběh).
Komentáře k souborům
Upřednostňovat:
Umožňuje výběr upřednostňovaného typu souboru s komentáři, descript.ion nebo files.bbs. První formát souboru má výhodu v bezchybné práci s dlouhými názvy souborů, ale podporuje zalomení řádků pouze s určitým rozšířením programu Total Commander, které však bylo schváleno autory překladače příkazů 4DOS. Druhý formát používá pouze krátké názvy souborů pro systém DOS, ale podporuje komentáře na více řádcích. Pokud nespravujete systém BBS (počítačový informační systém), v němž jsou používány soubory files.bbs, je doporučeno používat formát descript.ion.
Kódování DOS
Toto nastavení ovlivňuje pouze soubory descript.ion. Pokud je tato možnost zaškrtnuta, použije program Total Commander při ukládání znaků s diakritickými znaménky znakovou sadu systému DOS, v opačném případě bude použita znaková sada systému Windows. Důvodem je skutečnost, že formát descript.ion byl původně navržen pro programy 4DOS, které používají znakovou sadu systému DOS. Novější programy jako Acdsee však tento standard ignorují a používají znakovou sadu systému Windows. Proto je také doporučeno používat znakovou sadu systému Windows, kromě případů, kdy používáte systém 4DOS a 4NT.
Soubory files.bbs vždy komentáře ukládají ve znakové sadě systému DOS.
Kopírovat soubory včetně komentářů
S příslušnými soubory se budou kopírovat také jakékoli komentáře. Totéž je funkční i pro podsložky. Pokud je tato možnost zaškrtnuta a samotné soubory komentářů již v cílové složce existují, nebudou zkopírovány.
Používat oba typy komentářů
Pokud je tato možnost zaškrtnuta a neexistuje žádný soubor komentářů upřednostňovaného typu, bude program Total Commander hledat také soubor druhého typu. To je užitečné v případě, kdy je např. soubor descript.ion nastaven jako upřednostňovaný typ, ale uživatel dostane soubory ve formátu files.bbs. Při kopírování souboru s takto uloženým komentářem bude automaticky převeden do upřednostňovaného formátu a v tomto formátu i uložen.

ID: Dialog box: Configuration: Operation