Konfigurace - FTP

Zpět na »Konfigurace -> Možnosti«

Nastavení pro vestavěného klienta FTP

FTP
Počet opakování, pokud je server FTP zaneprázdněn
Umožní programu Total Commander opakovat připojení k serveru FTP, pokud je server zaneprázdněn. Je to užitečné u vytížených serverů FTP (anonymní a také s uživatelským jménem a heslem). Pokud tuto funkci nechcete používat, nastavte zde hodnotu 0 (nula).
Prodleva mezi každým opakováním (sekundy)
Před opakováním připojení bude program Total Commander čekat uvedenou dobu.
Výchozí režim přenosu
Určuje režim odesílání a stahování souborů. V systému Unix jsou textové soubory (text, HTML atd.) uloženy jinak než v systémech Windows a DOS. Jejich kopírování proto musí probíhat v jiném režimu. Režim Automaticky určuje podle přípony, které soubory budou považovány za textové a které za binární.
Otevírat nová připojení
Nová připojení jsou vždy standardně otevírána v právě aktivním panelu souborů. Pomocí této možnosti můžete zvolit levý, pravý nebo neaktivní (cílový) panel.
Protokolovat do souboru:
Zprávy, které jsou zobrazovány v malém okně protokolu FTP, budou ukládány do daného souboru.
Všechny přenosy na pozadí
Všechny nové přenosy odesílání a stahování budou standardně prováděny na pozadí.
Standardně používat pasivní režim
Pro nová připojení bude použit pasivní režim. Tato možnost je určena především pro přenosy skrz brány firewall, kdy jsou všechna vnější připojení zakázána. Při definování nového připojení je nastavení pasivního režimu standardně provedeno automaticky.
Režim PORT: pouze porty z omezeného rozsahu:
Tato možnost je užitečná, pokud byla brána firewall u přenosů FTP nastavena na omezený počet příchozích spojení v režimu PORT, pokud například server nepodporuje pasivní režim. Pro každý počítač použijte alespoň 100 portů, raději však 1 000 portů. Čísla portů musí být v rozmezí od 1 024 do 65 535.
Tato možnost se rovněž používá v následujícím případě (externí adresa).
Režim PORT: externí adresa (IP/DNS/HTTP):
Tato možnost je nutná pouze u směrovačů, které neobsahují automatickou podporu protokolu FTP. U většiny směrovačů není nutná, nebo je dokonce kontraproduktivní, protože převod místní IP adresy na externí provádí samotný směrovač.
Pokud váš směrovač nepodporuje režim PORT protokolu FTP přímo, bude zapotřebí určit přesměrování portu na směrovači pro rozsah portů, např. porty 10 000 až 11 000. Pak bude nutné zadat tyto přesměrované porty do programu Total Commander pomocí výše uvedené možnosti Režim PORT: pouze porty z omezeného rozsahu.
Jako externí adresu můžete uvést jednu z následujících možností:
1. Pokud vám poskytovatel připojení přidělil statickou IP adresu, můžete ji zadat přímo.
2. Pokud využíváte službu DynDNS.org, můžete sem zadat svůj název DynDNS.
3. Pokud máte přístup k webovému serveru, např. u poskytovatele služeb sítě Internet, můžete na serveru vytvořit soubor skriptu, který bude odesílat vaši vlastní IP adresu. Potom sem zadejte adresu souboru s daným skriptem, např. http://www.nazev-serveru.com/slozka/skript.php
Ukázkový skript v jazyce PHP:
<?php print $_SERVER["REMOTE_ADDR"]; ?>
Při přenosu komprimovat (MODE Z)
Pokud to server podporuje, budou soubory během přenosu automaticky komprimovány. Je používána kompresní metoda, která je kompatibilní s formátem ZIP.
V místní síti ne
Zakáže komprimaci (MODE Z) u serverů, které jsou ve stejné podsíti nebo používají privátní adresy 192.168.*.*. Tato možnost je doporučena v rámci firemní sítě, kde by komprimace dat byla mnohem pomalejší než odeslání bez ní. Zrušte zaškrtnutí této možnosti, pokud pracujete dálkově a k firemní síti se připojujete prostřednictvím pomalého vytáčeného připojení.
Automaticky navázat v přenosu, nedojde-li k příjmu dat po dobu:
Pokud do uvedené doby (počet sekund) nedojde k příjmu dat, program Total Commander ukončí připojení, provede opakované připojení a naváže v přenosu.

ID: Dialog box: Configuration: FTP