Konfigurace - Doplňky

Zpět na »Konfigurace -> Možnosti«

Změna nastavení pro všechny podporované druhy doplňků.

Stažení nových doplňků z adresy www.ghisler.com
Otevře webovou stránku, odkud můžete stáhnout doplňky, které jsme vyzkoušeli.
Komprimační doplňky (soubory WCX)
Umožňuje nastavit komprimační doplňky. Použití: Položka Komprimovat… v nabídce Soubor.
Doplňky systému souborů (soubory WFX)
Umožňuje nastavit doplňky systému souborů. Tyto doplňky umožňují přístup k systémům souborů a podobným zařízením a systémům, např. PocketPC, oddíl systému Linux nebo vzdálený server. Doplňky systému souborů se používají prostřednictvím příkazu Místa v síti.
Zobrazovací doplňky (soubory WLX)
Umožňuje nastavit doplňky pro prohlížeč Lister. Použití: Stisknutí klávesy F3 na podporovaném souboru.
Obsahové doplňky (soubory WDX)
Umožňuje nastavit obsahové doplňky. Použití: Položka Vlastní sloupce v nabídce Zobrazit, funkce hromadného přejmenování nebo při hledání.
Doplňky SS
Umožňuje nainstalovat doplňky systému souborů. Jsou k dispozici na adrese http://www.ghisler.com/ v části Addons.

ID: Dialog box: Configuration: Plugins